🙏Заедно можем🙏в подкрепа за Хриси❤️ 🙏Together we can🙏in support of Хриси❤️

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
383 Дарители
10701.25 EUR дарени от 102258 EUR
Организатор
Христина Барашка
Крайна дата
Край след 14 дни
Налична сума
468.88 EUR
Христина Барашка е организатор на кампанията
Край след 14 дни
Налична сума
468.88 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

9-ти януари 2023

Мили сънародници, обръщам се отново към вас с апел за помощ! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Новините от лечението на Христинка са повече от прекрасни, лечението й е успешно и е от жизнена важност да се продължи, без да се прекъсва. В момента СПЕШНО се налага да бъде събрана сумата от 10 000 евро за следващата вливка на химиотерапия, която е насрочена за след седмица! На този бъден и пребъден ден ви моля отново да отделите от залъка си, прекрасни хора! Моля ви от сърце, дарете макар и мъничко и споделете поста, за да стигне до повече хора! Моля ви с душата си, за да живее майката на две прекрасни дечица! Зная, че можем!

Dear compatriots, I turn to you again with an appeal for help! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 The news from Hristinka's treatment is more than wonderful, her treatment is successful and it is vital to continue without interruption. The sum of 10,000 euros is now URGENTLY needed to be raised for the next chemotherapy infusion which is scheduled for next week! On this wakeful and abiding day, I ask you again to spare some of your rations, lovely people! Please from the bottom of my heart, donate even a tiny bit and share the post so it reaches more people! I pray with my soul that the mother of two beautiful children may live! I know we can!

931.5 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.