Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 726.61 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Лечение

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели