Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 745.37 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Плащане Лъчетерапия

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели