Всички новини за кампания 🕊Крила за Хриси

27-ми февруари 2024
Милена Миткова Христова е организатор за бенефициент Християна Александрова Йорданова
Трансфер на средства

Дарение на средства от кампания 🕊Крила за Хриси към кампания Бъдеще за Милко. Прехвърлена сума: 119.18лв.

8-ми септември 2022
Милена Миткова Христова е организатор за бенефициент Християна Александрова Йорданова
Одобрено изплащане

Прехвърляне в дарителската сметка на Християна

1408.71 лв. Изплатена сума към бенефициента
1.2 лв. Транзакционна такса