Одобрено изплащане

Прехвърляне в дарителската сметка на Християна

Изплатена сума към бенефициента: 1408.71 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Виж Още