Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 1408.71 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Прехвърляне в дарителската сметка на Християна

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели