🕊Крила за Хриси 🕊Kryla for Chrissie

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
61 Дарители
720.87 EUR дарени от 12026 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Бенефициент
Християна Александрова Йорданова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Милена Миткова Христова организира кампания за Християна Александрова Йорданова
Приключила
Налична сума
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

8-ми септември 2022
Прехвърляне в дарителската сметка на Християна Transfer to Christiana's donation account
1408.71 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.