Дарители по кампания - Кръстьо има нужда от помощ!!!!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

22.15 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
196.39 лв. преди 4 месеца
314.55 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
196.35 лв. преди 4 месеца
9.07 лв. преди 4 месеца
19.25 лв. преди 4 месеца
19.17 лв. преди 4 месеца
766.51 лв. преди 4 месеца
94.94 лв. преди 4 месеца
19.15 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
196.5 лв. преди 5 месеца
29.03 лв. преди 6 месеца
48.75 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
189.73 лв. преди 6 месеца
105.88 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
23.71 лв. преди 6 месеца
38.81 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
18.62 лв. преди 6 месеца
18.89 лв. преди 7 месеца
427 лв. преди 7 месеца
38.82 лв. преди 7 месеца
9.06 лв. преди 7 месеца
38.44 лв. преди 7 месеца
18.89 лв. преди 7 месеца
97.92 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
28.06 лв. преди 7 месеца
95.31 лв. преди 7 месеца
98.03 лв. преди 8 месеца
48.69 лв. преди 8 месеца
29.08 лв. преди 8 месеца
3.44 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
131.53 лв. преди 8 месеца
32.04 лв. преди 8 месеца
105.99 лв. преди 8 месеца
9.35 лв. преди 8 месеца
9.08 лв. преди 8 месеца
98.03 лв. преди 8 месеца
72.39 лв. преди 8 месеца
19.16 лв. преди 8 месеца
Shape