Кръстьо има нужда от помощ!!!! Krustyo needs help!!!!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
48 Дарители
2002.93 EUR дарени от 51129 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Кръстьо
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Кръстьо е организатор на кампанията
Приключила
Налична сума
0 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

17-ти август 2023
Скъпи дарители,огромни благодарности на всички вас, за подкрепата,както финансова,така и за всяка топла дума,която се произнесе по мой адрес.Дойде времето да приключа кампанията.Наближава датата на заминаването ми.И,най важното,наближава деня,в който ще премахна тази гадна болест от себе си!!!Още веднъж благодаря на всички!Изисквам, събраната сума да е преведена по дарителската ми банкова сметка. Dear donors, a huge thank you to all of you for your support, both financial and for every warm word that has been spoken to me.The time has come for me to end the campaign.The date of my departure is approaching.And, most importantly, the day is approaching when I will remove this nasty disease from myself!!!Thank you all again!
3916.19 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.