Всички новини за кампания Матей-за слънчево детство

10-ти юли 2024
Анелия Атанасова
Одобрено изплащане Approved repayment

Моля за заплащане за хотел в Кавала за рехабилитация на Матей… Please pay for a hotel in Kavala for Matthew's rehabilitation...

640.5 EUR Плащане по фактура
0.75 EUR Транзакционна такса
9-ти юли 2024
Анелия Атанасова
Напред и нагоре ❤️ Onwards and upwards ❤️

Здравейте усмивки…от доста време не съм писала тук😊продължаваме с рехабилитацията на Матей…страх ме е да се похваля🙈но дано имаме късмет и се получат нещата…доста е активен дано да продължава все так❤️ А на вас усмивки ви благодаря ❤️че сте до нас и не спирате да ни подкрепяте❤️ Hello smiles...it's been a long time since I posted here😊we are continuing with Matthew's rehabilitation...I'm scared to brag🙈but hopefully we'll be lucky and things will work out...he's quite active hopefully he'll keep going так❤️ And thank you smiles ❤️че you're there for us and you keep us going...

7-ми май 2024
Анелия Атанасова
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Моля за превод за количка на Матей и позиционираща седалка…благодаря ви ☺️ Посещеваме рехабиталиция…напредва бавно…За съжаление се нуждаем от специални неща вече…той си расте и не му е комфортно…благодаря ви за подкрепата❤️ Please translate for Matthew's stroller and positioning seat...thank you ☺️ We are attending rehab...progressing slowly...unfortunately we need special things now...he is growing and not comfortable...thank you for подкрепата❤️

2838 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
8-ми април 2024
Анелия Атанасова
Одобрено изплащане Payment approved

Моля за заплащане на автобусен билет от Кавала до София и храна по време на престоя ни в Кавала Please pay for the bus ticket from Kavala to Sofia and meals during our stay in Kavala.

236 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
8-ми април 2024
Анелия Атанасова
Рехабилитация в Кавала на Матей Rehabilitation in Kavala of Matthew

Върнахме се 7 дни по-ранно, защото доста му дойде натоварването и беше много неспокоен…има резултат вече се обръща спокойно…по активен е…добра работа свършиха каките от Праксис-Кавала We came back 7 days earlier, because he was very restless...there is a result...he is more active...the cats from Praxis-Kavala did a good job...

1-ви април 2024
Анелия Атанасова
Одобрено изплащане Payment approved

Моля за заплащане за храна и консумативи за Матей😊Edit от администратор: От изисканите за възстановяване средства са изплатени само тези, които са относими към нуждите на кампанията, съласно Общите условия на платформата Please pay for food and supplies for Matthew😊Edit by admin: Of the funds requested for reimbursement, only those that are relevant to the needs of the campaign have been paid, according to the Terms and Conditions of the platform.

176.36 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
26-ти март 2024
Анелия Атанасова
Одобрено изплащане Approved repayment

Моля за заплащане за горивото да Гърция Please pay for the fuel to Greece

190 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса
26-ти март 2024
Анелия Атанасова
Усмивка с очила🤗 Smile with glasses🤗

Здравейте усмивки...бяхме малко болни но мина вече...вече сме в център Праксис в Гърция и от днес започваме рехабилитация...28 процедури...мъчим се с очилата...колко бързо ги сваля само🤗но мисля че ще свикне...доста по активен е Матей...благодаря ви за подкрепата❤️Бъдете здрави  Hello smiles...we were a little sick but it passed already...we are now in Praxis center in Greece and from today we start rehabilitation...28 treatments...we are struggling with the glasses...how quickly he takes them off only🤗but I think he will get used to it...much more active is Matthew...thank...

21-ви март 2024
Анелия Атанасова
Одобрено изплащане Approved repayment

Моля за заплащане на хотел в Гърция-Кавала за рехабилитация на Матей за периода от 26.03-12.04 Please pay for a hotel in Greece-Kavala for Matthew's rehabilitation for the period 26.03-12.04

1882.58 BGN Плащане по фактура
1.19 BGN Транзакционна такса
21-ви март 2024
Анелия Атанасова
Одобрено изплащане Approved repayment

Моля за заплащане за 28 процедури в център за рехабилитация Праксис-Кавала Please pay for 28 treatments at Praxis-Kavala Rehabilitation Centre

1920.8 BGN Плащане по фактура
1.19 BGN Транзакционна такса
12-ти март 2024
Анелия Атанасова
Одобрено изплащане Approved repayment

Моля да се заплатят очилата на Матей Please pay for Matthew's glasses

283.43 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
12-ти март 2024
Анелия Атанасова
Усмивка с очила Smile with glasses

Здравейте усмивки за съжаление Матей е с миопатия(късоглед) мерихме рамки и поръчахме очила...иначе правим гимнастика у дома...малко е болен но се справя...ходим и в център за рехабилитация...не се е спрял общо взето❤️Благодаря ви че не спирате да му помагате...бъдете здрави и благословени❤️🙏❤️ Hi smiles unfortunately Matthew has myopathy(nearsighted) we measured frames and ordered glasses...otherwise we do gymnastics at home...he is a little sick but he is doing fine...we also go to a rehabilitation center...he hasn't stopped total взето❤️Благодаря you for not stopping to help him...be he...