Моля помогнете на майка ни Мария Please help our mother Maria

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Моля помогнете на майка ни Мария Please help our mother Maria

27 Дарители
1346.09 EUR дарени от 50000 EUR
Организатор
Daniela Ilieva
Бенефициент
Мария Шилигарова
Крайна дата
Край след 38 дни
Налична сума
86.15 EUR
Daniela Ilieva организира кампания за Мария Шилигарова
Край след 38 дни
Налична сума
86.15 EUR

Мили хора, моля помогнете да съберем средства за нашата скъпа майка-вдовица и млада баба на 6-годишно внуче, за да успеем да я заведем в Турция за лечение на прогресивен вторичен рак на гърдата.

Открит й е първоначално през 2021г и тя претърпява смятана за тогава успешна операция, минавайки през тези тежки моменти почти сама, без да споделя с децата си, за да не ги тревожи - особено на мен - дъщеря й, с тогава малко дете и живееща отвън граница.

За съжаление, неадекватно след-оперативно лечение води до ракът да се завърне в още по-лоша форма само след 2 години - 2023г - от IIB хормонален положителен в IV тройно негативен.

Майка ни, Мария, цял живот се е раздавала и помагала на всички наоколо, без да иска нищо в замяна…и дори сега, когато тя самата има нужда от помощ, само мисли как да не натоварва и да не е в тежест на другите…но за съжаление, за нас е непосилно сами да поемем разходите по пътуването и лечението в Истанбул-Турция, където намерихме най-успешната болница за интегрирано лечение на онкоболни, особено в напреднал стадий на болестта (ChemoThermia Oncology clinic).

Дълги години аз и майка ми нямахме възможност да се виждаме и сега, когато най-накрая сме заедно, съдбата ни поднесе това изпитание…но ние вярваме, че с правилното лечение и подкрепа, наред с безбройните окуражителни думи и молитви, тя ще се изцели и физически, и духовно…за да се радва на още много моменти с любимите си хора, а и да изпълни обещанието си да посети внучето си отвъд океана. Благодарим ви на всички от все сърце за помощта. Бъдете благословени и най-вече - ЗДРАВИ!

Dear people, please help us to raise funds for our dear widowed mother and young grandmother of a 6 year old grandchild so that we can take her to Turkey for treatment of progressive secondary breast cancer.

She was initially diagnosed in 2021 and underwent what was then thought to be a successful operation, going through these difficult times almost alone, not sharing with her children so as not to worry them - especially me - her daughter, with a then young child and living across the border.

Sadly, inadequate post-op treatment led to the cancer returning in an even worse form just 2 years later - 2023 - from IIB hormone positive to IV triple negative.

Our mother, Maria, has given of herself and helped everyone around her all her life without asking for anything in return...and even now, when she needs help herself, all she thinks about is how not to burden and be a burden to others...But unfortunately, it is unaffordable for us to bear the costs of the travel and treatment in Istanbul-Turkey alone, where we found the most successful hospital for integrated treatment of cancer patients, especially in advanced stages of the disease (ChemoThermia Oncology clinic).

For many years, my mother and I have not been able to see each other and now that we are finally together, fate has handed us this trial...but we believe that with the right treatment and support, along with countless encouraging words and prayers, she will heal both physically and spiritually...to enjoy many more moments with her loved ones, and to fulfill her promise to visit her grandchild overseas. Thank you all from the bottom of our hearts for your help. Be blessed and most of all - HEALTHY!

Виж още
Новини
25-ти юли 2024
Daniela Ilieva организира кампания за Мария Шилигарова
Трети цикъл на процедури/ Third cycle of treatments Third cycle of treatments
Здравейте, последните няколко дена бяха натоварващи и физически, и психически. 3-тият цикъл от процедури свърши вчера - беше по-тежко този път, особен... Hi, the last few days have been physically and mentally taxing. The 3rd cycle of treatments ended yesterday - it was harder this time, especially the...
 
23-ти юли 2024
Daniela Ilieva организира кампания за Мария Шилигарова
Одобрено изплащане Approved repayment
We’ve started the third round of treatments yesterday. My mom got plenty of rest afterwards and we’re back today for more metabolically supported proc... We've started the third round of treatments yesterday. My mom got plenty of rest afterwards and we're back today for more metabolically supported proc...
1239.94 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса
15-ти юли 2024
Daniela Ilieva организира кампания за Мария Шилигарова
Добър прогрес след втория цикъл на процедури/Having good progress after the second round of treatments Good progress after the second round of treatments/Having good progress after the second round of treatments
Здравейте на всички. Ето малко новини от нас: * майка ми се чувства много по-добре, даже болката в областта на черния дроб отшумя след втория цикъл на... Hello everyone. Here is some news from us: * my mother is feeling much better, even the pain in her liver area has subsided after the second cycle of...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.