Всички новини за кампания

15-ти юли 2024
Daniela Ilieva е организатор за бенефициент Мария Шилигарова
Добър прогрес след втория цикъл на процедури/Having good progress after the second round of treatments Good progress after the second round of treatments/Having good progress after the second round of treatments

Здравейте на всички. Ето малко новини от нас: * майка ми се чувства много по-добре, даже болката в областта на черния дроб отшумя след втория цикъл на процедури; * апетитът й се завърна и даже си поръчва какво да й взимам за ядене (обикновено й нося от местата за хранене околно нас, че нашата скромн... Hello everyone. Here is some news from us: * my mother is feeling much better, even the pain in her liver area has subsided after the second cycle of treatments; * her appetite has returned and she is even ordering what I take for her to eat (I usually bring her from the eating places around us that...

9-ти юли 2024
Daniela Ilieva е организатор за бенефициент Мария Шилигарова
Second cycle of treatment/Втори цикъл на процедури Second cycle of treatment

Здравейте, вчера започнахме втория цикъл на процедури, изследванията на майка ми бяха добри; тя става и върви с по-голяма лекота, има повече апетит и дори кръвното й налягане след кръвопреливането е като на атлет - 120/79 🥹. След комбинираната терапия вчера от вливания на витамини/химио/антиоксидант... Hi, yesterday we started the second cycle of treatments, my mother's tests were good; she is up and walking with more ease, has more appetite and even her blood pressure after the transfusion is like an athlete's - 120/79 🥹. After the combination therapy yesterday of vitamin/chemo/antioxidant infusi...

30-ти юни 2024
Daniela Ilieva е организатор за бенефициент Мария Шилигарова
Feeling better after just three days of procedures/Чувства се по-добре само след три дни процедури Feeling better after just three days of procedures

Hello again, I’m writing this update with so many emotions of gratitude and appreciation, as my mom’s been in much better physical and mental health since we’ve arrived here in Istanbul. She’s had just three days of treatments but her body is gaining more strength and her appetite is coming back. Th... Hello again, I'm writing this update with so many emotions of gratitude and appreciation, as my mom's been in much better physical and mental health since we've arrived here in Istanbul. She's had just three days of treatments but her body is gaining more strength and her appetite is coming back. Th...

25-ти юни 2024
Daniela Ilieva е организатор за бенефициент Мария Шилигарова
We’ve arrived and the clinic and started treatment today-June 25/В клиниката сме и започнахме лечение днес, 25 Юни We've arrived and the clinic and started treatment today-June 25/ We're at the clinic and started treatment today, June 25

Read in Bulgarian below (Прочети на български по-надолу) Hi everyone, we’ve arrived safely in Istanbul yesterday and after a full day of labs and scans we had a consultation with two of the doctors. They’ve assured us that they’ve had worse patients than my mom that got healed and are in remission f... Read in Bulgarian below Hi everyone, we've arrived safely in Istanbul yesterday and after a full day of labs and scans we had a consultation with two of the doctors. They've assured us that they've had worse patients than my mom that got healed and are in remission for few years now so we're very op...