Дарители по кампания - Моля Ви! Дарете живот на Вики!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

-135878.88 лв. преди 4 дни
-10000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-20000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-4262 лв. преди 1 седмица
-1800 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-6000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-15000 лв. преди 1 седмица
-20000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-20000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-15000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
-20000 лв. преди 1 седмица
-20000 лв. преди 1 седмица
-23000 лв. преди 1 седмица
-15000 лв. преди 1 седмица
-15000 лв. преди 1 седмица
-10000 лв. преди 1 седмица
104.5 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
163.4 лв. преди 2 седмици
38.81 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
196.05 лв. преди 2 седмици
19 лв. преди 2 седмици
38.35 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
47.23 лв. преди 3 седмици
147.25 лв. преди 3 седмици
18.17 лв. преди 3 седмици
5952.7 лв. преди 3 седмици
48.64 лв. преди 1 месец
1866.75 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
794.11 лв. преди 1 месец
642.2 лв. преди 1 месец
869.25 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
144.08 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
295 лв. преди 1 месец
210.24 лв. преди 1 месец
37464.96 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
86.25 лв. преди 1 месец
18.92 лв. преди 1 месец
152472.28 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
96.8 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
18.2 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
48.9 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
28.55 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
58.78 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
102.89 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
23.76 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
2.45 лв. преди 1 месец
11.32 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
28.55 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
28.55 лв. преди 1 месец
38.35 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
14612.9 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
492 лв. преди 1 месец
196.05 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
47.23 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
492 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
47.23 лв. преди 1 месец
Shape