Моля Ви, спешно помогнете на малката Никол Please, urgently help little Nicole

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
8589 Дарители
341455.56 EUR дарени от 500000 EUR
Бенефициент
Никол Георгиева
Крайна дата
Край след 8 дни
Налична сума
291659.72 EUR
Ирина Иванова Георгиева организира кампания за Никол Георгиева
Край след 8 дни
Налична сума
291659.72 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

26-ти юни 2024
През тази седмица Никол загуби косичката си, но тя остава истински герой и продължава да се бори. Днес започва втората химиотерапия, която ще продължи три дни. Лъчелечението продължава и засега крайната му дата е 6 юли. Вашата подкрепа е от съществено значение за нас в този труден момент. Nicole lost her hair this week, but she remains a true hero and continues to fight. Today she begins her second chemotherapy treatment which will last three days. The treatment continues and so far the end date is July 6. Your support is essential to us at this difficult time.
Документи Общо: 1 документа
20000 EUR Плащане по фактура
30.23 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.