Моля Ви, спешно помогнете на малката Никол Please, urgently help little Nicole

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
8585 Дарители
340422.34 EUR дарени от 500000 EUR
Бенефициент
Никол Георгиева
Крайна дата
Край след 9 дни
Налична сума
290626.5 EUR
Ирина Иванова Георгиева организира кампания за Никол Георгиева
Край след 9 дни
Налична сума
290626.5 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

29-ти юни 2024
Касова Бележка Лекарство: Фравен - предназначен за намаляване на продължителността на неутропения и честотата на фебрилна неутропения при пациенти, лекувани с утвърдена цитотоксична химиотерапия за злокачествени заболявания. Заплатен е с лични средства. Boxed Drug Note: Fraven - intended to reduce the duration of neutropenia and the incidence of febrile neutropenia in patients treated with established cytotoxic chemotherapy for malignancy. It is paid for with personal funds.
Документи Общо: 1 документа
96.45 EUR Възстановени средства за разходи
0.75 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.