Моля Ви, спешно помогнете на малката Никол Please, urgently help little Nicole

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
8589 Дарители
341455.56 EUR дарени от 500000 EUR
Бенефициент
Никол Георгиева
Крайна дата
Край след 8 дни
Налична сума
291659.72 EUR
Ирина Иванова Георгиева организира кампания за Никол Георгиева
Край след 8 дни
Налична сума
291659.72 EUR

Втора седмица от лечението на Никол Second week of Nicole's treatment

14-ти юни 2024

Лечението на малката Никол продължава с интензивна лъчетерапия, която се провежда ежедневно след първата химиотерапия. Малко след изписването си от болницата, Никол е получила припадък, което е наложило извънреден престой в болничното заведение.

За щастие, състоянието ѝ е стабилизирано и лъчетерапията продължава по план. Издадена е епикриза от турската болница, в която се уточнява, че Никол страда от Синовиален сарком – рядък и агресивен вид рак, който се развива в меките тъкани около ставите.

Все още няма окончателна цена за предстоящата операция, тъй като трябва да се изчака завършването на лъчелечението и втората химиотерапия. Очакваните разходи са 100 000 и 250 000 евро, но цената може да се промени, спрямо резултатите от терапиите. Междинен скенер, направен наскоро, показва, че туморът е намалял с 25%. Кръвните и уринни показатели на Никол имат отклонения и всеки ден се поставят инжекции. Другата седмица в сутрешния блок на bTV ще бъде излъчен репортаж за Никол, където зрителите ще могат да научат повече за нейната борба и как могат да помогнат.

Little Nicole's treatment continues with intensive radiotherapy, which is given daily after the first chemotherapy. Shortly after being discharged from the hospital, Nicole had a seizure, which required an overnight stay at the hospital.

Fortunately, her condition has been stabilized and radiation therapy is continuing as planned. An epicrisis was issued by the Turkish hospital stating that Nicole was suffering from Synovial Sarcoma, a rare and aggressive type of cancer that develops in the soft tissue around the joints.

There is no final cost yet for the upcoming surgery, as we have to wait for the completion of the radiotherapy and the second chemotherapy. The estimated costs are between 100,000 and 250,000 euros, but the price may change according to the results of the therapies. An intermediate scan done recently shows that the tumour has decreased by 25%. Nicole's blood and urine parameters have abnormalities and injections are given daily. Next week a report about Nicole will be aired on bTV's morning block where viewers can learn more about her struggle and how they can help.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.