Моля Ви, спешно помогнете за лечението на Дани! Please, urgently help for Danny's treatment!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Моля Ви, спешно помогнете за лечението на Дани! Please, urgently help for Danny's treatment!

5821 Дарители
403553.36 EUR дарени от 541969 EUR
Организатор
Мая Григорова
Бенефициент
Данаил Григоров
Крайна дата
Край след 21 дни
Налична сума
4226.28 EUR
Мая Григорова организира кампания за Данаил Григоров
Край след 21 дни
Налична сума
4226.28 EUR

Мили хора, помогнете ни!

Аз, като майка моля, да ми помогнете, за да се справим с лечението на моя син Данаил!

Всичките мечти и надежди са за децата ни. Правим планове, подкрепяме ги, смеем се и плачем с тях. Страховете, надеждите, животът ни е в тях!

Днес имам само една мечта – детето ни да оздравее, една надежда – вашите добри сърца да направят това възможно!

Преди един месец, синът ни Дани, който е само на 16 години, беше диагностициран с агресивна високостепенна хондробластик остеосаркома, бързоразвиващ се рак на раменната кост с размери 15см./8см./7 см. Този вид тумор е много агресивен и бързо дава разсейки в белите дробове.

Отидохме на преглед, защото детето ни имаше болки в рамото, а чухме най-страшната присъда. Светът ни се преобърна, не вярвахме,че това се случва на нас, че ние сме този 1 на 2 000 000 случаи. Това беше по-кошмарно от всичките ми майчини страхове.

След първоначалния ужас, дойдоха сълзите. Плаках, плаках много, сякаш потокът от очите ми щеше да отнесе този кошмар.

Със съпругът ми, Калин, минахме през много етапи – сълзи, болка, страх, гняв,……., но осъзнахме, че няма време за това! Времето може да бъде най-големия приятел, но и най-големия враг! Имаме срещу себе си един коварен и бърз противник, който всяка минута отнема частица от живота на Дани, нашето скъпоценно дете и трябва да сме по-бързи и по-силни от него!

След биопсията, туморът се активизира, рамото вече е тройно, а болките много силни. Туморът е много рядък тип, бързо развиващ се, труден за терапия, бързо прави метастази,особено в белия дроб и често се възрвъща, поради това, за лечението му се разчита на опит в чужбина.

Спешно до дни трябва да заминем за болница в Англия, където имат готовност веднага да го приемат и да започнем индивидуално лечение.

Молим ви от сърце, подайте ни ръка в този тежък за семейството ни момент! Подкрепете ни в трудната битка за живота на нашето дете – Дани, защото Бог помага чрез хората! Вярваме, че с вашата помощ – изцелението му е възможно!

Бог да благослови и изцели Дани! Подкрепяме ви в молитва!

Dear people, help us!

I, as a mother, ask you to help me to cope with the treatment of my son Daniel!

All our dreams and hopes are for our children. We make plans, support them, laugh and cry with them. Our fears, our hopes, our lives are in them!

Today I have only one dream - that our child gets better, one hope - that your good hearts make this possible!

One month ago, our son Danny, who is only 16 years old, was diagnosed with an aggressive high-grade chondroblastic osteosarcoma, a fast-growing cancer of the humerus measuring 15cm/8cm/7cm. This type of tumor is very aggressive and rapidly gives disseminations in the lungs.

We went for a checkup because our child had shoulder pain, and we heard the scariest verdict. Our world turned upside down, we could not believe,that this was happening to us, that we were the 1 in 2,000,000 cases. It was more nightmarish than all my mother fears.

After the initial terror, came the tears. I cried, cried a lot, as if the stream from my eyes would carry this nightmare away.

My husband, Kalin, and I went through many stages - tears, pain, fear, anger,......., but we realized there was no time for this! Time can be the greatest friend, but also the greatest enemy! We have an insidious and swift adversary against us who is taking a piece of Danny's life, our precious child, every minute and we need to be faster and stronger than him!

After the biopsy, the tumor has reactivated, the shoulder is now triple and the pain very strong. The tumor is a very rare type, fast growing, difficult to treat, it metastasizes quickly,especially to the lung and often recurs, therefore, we rely on overseas experience to treat it.

Urgently we have to go to a hospital in England in a few days where they are willing to admit him immediately and start individual treatment.

Please, from the bottom of our hearts, give us a hand at this difficult time for our family! Support us in the difficult battle for the life of our child - Danny, because God helps through people! We believe that with your help - his healing is possible!

God bless and heal Danny! We support you in prayer!

Виж още
Новини
27-ми май 2024
Мая Григорова организира кампания за Данаил Григоров
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте добри хора с големи сърца! Изискваме плащане за контролен преглед при хирурга, който извърши операцията. Възстановяването на ръката върви... Hello good people with big hearts! We require payment for a follow-up with the surgeon who performed the surgery. The recovery of the arm is going w...
581.68 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
8-ми май 2024
Мая Григорова организира кампания за Данаил Григоров
Одобрено изплащане Одобрено изплащане
Изискваме плащане за прегледи от хирурга във връзка с операцията на ръката. На 01 май започна физиотерапия и раздвижване на рамото. Химиотерапията п... We require payment for examinations by the surgeon in connection with the hand operation. Physical therapy and shoulder range of motion started on May...
1182.43 BGN Плащане по фактура
73.15 BGN Транзакционна такса
15-ти април 2024
Мая Григорова организира кампания за Данаил Григоров
Одобрено изплащане Одобрено изплащане
Мина един месец от следоперативната химиотерапия и имунотерапия. Доста тежко и трудно е на Дани. Има много странични ефекти и доста отслабна . Преди д... It has been one month of postoperative chemotherapy and immunotherapy. It is quite hard and difficult for Danny. He has a lot of side effects and has...
811.34 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.