Надежда за бебе Йони! Hope for baby Yoni!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Надежда за бебе Йони! Hope for baby Yoni!

875 Дарители
43495.06 EUR дарени от 76694 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Яница Вълкова
Бенефициент
Йовчо Живков Господинов
Крайна дата
Приключила
Налична сума
18528.7 EUR
Яница Вълкова организира кампания за Йовчо Живков Господинов
Приключила
Налична сума
18528.7 EUR

Здравейте, мили и сърдечни хора!

Аз съм Яница Вълкова, майката на Йовчо Живков Господинов- бебе на 11месеца. Още от самото раждане бебе Йони е с диагноза Q87.8 Други уточнени синдроми на вродени аномалии, некласифицирани другаде и има вроден хиперинсулинизъм.

Лекуван е в УМБАЛ "Свети Георги" гр.Пловдив до 3 месец, в интензивно отделение, а след това в отделение по ендокринология. Лечението беше с инжекции Сандостатин 1мл по 5бр дневно плюс добавка MALTODEXTRIN към млякото.

Неговото заболяване не е вписано в регъстъра на заболяванията в България и затова, НЗОК не покрива лечението.

От месец Юли инжекциите Сандостатин 20мл се прилагат веднъж месечно.

В България не дават надежда за Йони, затова се насочихме към лечение в Турция.

За лечението му ще са необходими средства над 150 000лв, сума непосилна за мен.

Прилагам първата оферта от болницата, като тя е само за диагностиката и първоначалното лечение и скоро очаквам втората оферта за последващите стъпки в лечението.

МИЛИ И СЪРДЕЧНИ ХОРА!!!

МОЛЯ ВИ КОЙ С КАКВОТО МОЖЕ ДА ПОМОГНЕ ДА СЪБЕРЕМ НУЖНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА МАЛКИЯ ЙОНИ НЕКА ОЗДРАВЕЕ И БЪДЕ ЕДНО НОРМАЛНО И ЗДРАВО ДЕТЕ С ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО !

 

Hello, kind and cordial people!

I am Yanitsa Valkova, the mother of Yovcho Zhivkov Gospodinov - a baby of 11 months. Since birth, baby Yoni has been diagnosed with Q87.8 Other specified syndromes of congenital anomalies not classified elsewhere and has congenital hyperinsulinism.

He was treated at the University Hospital "St. George" in Plovdiv until 3 months, in intensive care, and then in the endocrinology department. The treatment was with Sandostatin injections 1ml 5pcs daily plus MALTODEXTRIN supplement to milk.

His disease is not listed in the disease registry in Bulgaria and therefore, the NHIF does not cover the treatment.

Since July, Sandostatin 20ml injections have been administered once a month.

In Bulgaria they do not give hope for Yoni, so we turned to treatment in Turkey.

For his treatment it will take more than 150 000lv, a sum unaffordable for me.

I am enclosing the first offer from the hospital, it is only for the diagnosis and initial treatment and I am expecting the second offer soon for the subsequent steps in the treatment.

KIND AND CORDIAL PEOPLE!!!

PLEASE WHOEVER CAN HELP WITH WHATEVER THEY CAN TO RAISE THE NECESSARY FUNDS FOR THE TREATMENT OF LITTLE YONI LET HIM GET WELL AND BE A NORMAL AND HEALTHY CHILD WITH A HAPPY CHILDHOOD !

Виж още
Новини
7-ми май 2024
Яница Вълкова организира кампания за Йовчо Живков Господинов
Трансфер на средствa Трансфер на средствa
Дарение на средства от кампания към кампания . Прехвърлена сума: 55575лв. Дарение на средства от кампания към кампания . Прехвърлена сума: 55575лв.
 
16-ти февруари 2024
Яница Вълкова организира кампания за Йовчо Живков Господинов
Отново в болницата! Back to the hospital!
СПЕШНО! Здравейте приятели, за съжаление ние отново сме в болница с моят малък герой. След прекарана вирусна инфекция, Отвора където е поставена сон... HURRY! Hello friends, unfortunately we are in the hospital again with my little hero. After a viral infection, the hole where Yoni's probe was inser...
 
9-ти февруари 2024
Яница Вълкова организира кампания за Йовчо Живков Господинов
Одобрено изплащане Approved repayment
Поради усложненото състояние на Йони, се налага спешно да постъпим в болницата в Турция. Сумата е за първите три дни хоспитализация и първоначални из... Due to Yoni's complicated condition, we had to urgently admit him to the hospital in Turkey. The amount is for the first three days of hospitalization...
11132.8 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.