Дарители по кампания - Надежда за Христо


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

60.57 лв. преди 1 ден
50.72 лв. преди 5 дни
50.72 лв. преди 1 седмица
9.3 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
50.72 лв. преди 1 седмица
50.72 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
0.49 лв. преди 3 седмици
40.87 лв. преди 3 седмици
10.33 лв. преди 3 седмици
38.87 лв. преди 3 седмици
1.47 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
60.57 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
31.02 лв. преди 1 месец
4.16 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
50.72 лв. преди 1 месец
40.87 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
38.9 лв. преди 1 месец
32 лв. преди 1 месец
997.5 лв. преди 2 месеца
21.17 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
50.72 лв. преди 2 месеца
97.03 лв. преди 2 месеца
40.87 лв. преди 2 месеца
56.63 лв. преди 2 месеца
51.7 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
4.21 лв. преди 2 месеца
50.72 лв. преди 2 месеца
38.9 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
23.14 лв. преди 2 месеца
50.72 лв. преди 2 месеца
50.72 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
50.72 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
47.56 лв. преди 2 месеца
24.07 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
106.54 лв. преди 2 месеца
97.77 лв. преди 2 месеца
14.25 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
13.81 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
100.95 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
97.77 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
38.9 лв. преди 3 месеца
31.02 лв. преди 3 месеца
60.57 лв. преди 3 месеца
48.12 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
129.52 лв. преди 3 месеца
80.27 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
2.45 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
78.3 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
14.24 лв. преди 3 месеца
4.37 лв. преди 3 месеца
196.5 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
192.01 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
27.06 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
47.32 лв. преди 3 месеца
2.45 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
33.94 лв. преди 3 месеца
2.45 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
9.5 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
4.43 лв. преди 3 месеца
13.98 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
18.92 лв. преди 3 месеца
48.12 лв. преди 3 месеца
Shape