Всички новини за кампания Надежда за Христо

30-ти юни 2024
Мария Чушкова е организатор за бенефициент Христо Вълев Чушков
Христо се нуждае от ежедневна рехабилитация Hristo needs daily rehabilitation

Скъпи дарители, стават точно две години от тежкия инцидент, сполетял Христо и преобърнал живота на близките му. Също така вече една година, въпреки жестоките прогнози на докторите в България, Христо продължава своята борба за живот. Точно преди една година, благодарение на Вас и съдействието на фонд... Dear donors, it has been exactly two years since the serious accident that befell Hristo and turned the lives of his loved ones upside down. Also, for one year now, despite the dire prognoses of doctors in Bulgaria, Hristo continues his fight for life. Exactly one year ago, thanks to you and the ass...

26-ти януари 2024
Мария Чушкова е организатор за бенефициент Христо Вълев Чушков
Одобрено изплащане Approved repayment

Изискваме плащане за консултации с невролог и ортопед, еег изследване и смяна на канюла. We require payment for neurologist and orthopedic consultations, eeg testing and cannula replacement.

4508 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
10-ти януари 2024
Мария Чушкова е организатор за бенефициент Христо Вълев Чушков
Битката за живота на Христо продължава 10.01.24г The battle for Hristo's life continues 10.01.24

Здравейте, приятели с благородни сърца! Вие дадохте шанс за живот на Христо преди шест месеца и продължавате да го правите и досега! Христо отново е в Турция в болница Бируни - там откъдето започна всичко добро. На 09.01. Христо и родителите му пристигнаха в Турция. Това трябваше да се случи преди... Hello, friends with noble hearts! You gave Hristo a chance at life six months ago and you continue to do so! Hristo is back in Turkey at Biruni Hospital - where all good things began. On 09.01. Hristo and his parents arrived in Turkey. This should have happened 3 months ago, but funds were insuffic...

31-ви октомври 2023
Мария Чушкова е организатор за бенефициент Христо Вълев Чушков
Новини News

Скъпи хора, Спасители на Христо, Христо  отново има нужда от Вашето милосърдие! Преди четири месеца заедно поведохме борба за живота на един млад мъж, дамгосан като "безнадежден случай", но  доказахме, че когато сме заедно, доброто побеждава и най-страшните прогнози!    Както знаете Христо е в със... Dear people, Saviors of Christo, Christo needs your mercy again! Four months ago, together, we fought for the life of a young man who was labeled as a "hopeless case", but we proved that when we are together, good overcomes even the most dire predictions! As you know, Christo is in an awake coma a...

7-ми октомври 2023
Мария Чушкова е организатор за бенефициент Христо Вълев Чушков
Благодарим Ви Ангели-Хранители на Христо!!! Thank You Guardian Angels of Christo!!!

 Мили хора, благодарим Ви с цялата си душа,  че дарихте НАДЕЖДА НА ХРИСТО! Благодарим от сърце на невероятния екип от болница "Бируни" Истанбул! Христо вече не е известен като "мъжът с половината череп" , защото всички Вие върнахте неговото достойнство. Христо прекара месец и половина в Истанбул. Ле... Dear people, we thank you with all our soul for giving HOPE to CHRIST! Thank you from the bottom of our hearts to the amazing team at Biruni Hospital Istanbul! Hristo is no longer known as "the man with half a skull" because you all gave him back his dignity. Hristo spent a month and a half in Istan...

21-ви септември 2023
Мария Чушкова е организатор за бенефициент Христо Вълев Чушков
Одобрено изплащане Approved repayment

След така дългоочакваната и отлагана операция за реконструкция на черепа, продължаваме с лечение и на останалите проблеми. Изискваме плащане за предстояща операция на окото и допълнителен 10-дневен престой. Ще има и консултации с ортопед. Нека доброто да продължи да се случва! After the long awaited and delayed skull reconstruction surgery, we are continuing with the treatment of the other problems. We require payment for an upcoming eye surgery and an additional 10-day stay. There will also be orthopedic consultations. Let's keep the good things going!

4508 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
14-ти септември 2023
Мария Чушкова е организатор за бенефициент Христо Вълев Чушков
Турските неврохирурзи върнаха достойнството на Христо14.09.23г Turkish neurosurgeons restored Hristo's dignity14.09.23g

Здравейте, Ангели- Хранители на Христо❤️❤️❤️ След 14 мъчителни месеца живот с половин череп и според някои лекари с почти нулеви шансове за живот за Христо,  турските неврохирурзи проф. Сердар Албайрак и д-р Тюркер Каранчи от болница Бируни Истанбул върнаха достойнството на нашето борбено момче. Три... Hello, Guardian Angels Христо❤️❤️❤️ After 14 agonizing months of living with half a skull and according to some doctors with almost zero chance of life for Christo, Turkish neurosurgeons prof. Serdar Albayrak and Dr. Türker Karanci from Biruni Hospital Istanbul have restored dignity to our strugglin...

28-ми август 2023
Мария Чушкова е организатор за бенефициент Христо Вълев Чушков
Христо се подготвя за операция 29.08.23г Hristo prepares for surgery 29.08.23

Здравейте, добри хора! Първо искаме да ва благодарим от сърце, без вас нямаше да ги има тези новини...❤️ Благодаря на всички ангажирани с платформата Павел Андреев- невероятно съдействие оказвате, изключително отзивчиви и отговорни!  Христо вече 5 дни е извън реанимация и преборва инфекциите! Нивото... Hello, good people! First of all we want to thank you from the bottom of our hearts, without you we wouldn't have this news...❤️ Thank you to everyone involved with the Pavel Andreev platform- you are incredibly helpful, extremely responsive and responsible! His crp/reactive protein level is droppin...

22-ри август 2023
Мария Чушкова е организатор за бенефициент Христо Вълев Чушков
В реанимация 22.08.23г In the I.C.U. on 08/22/23/23.

Засега операцията на Христо се отлага,  тъй като са открити бактирии в белите дробове и отделителната система. Неврохирургът проф.Албайрак обясни, че спешно трябва да се излекуват възпаленията и едва тогова ще бъде предприета реконструкция. За това, че има проблем с отделителната система, предполага... For the time being, Christo's surgery is postponed because bacteria have been found in his lungs and urinary system. The neurosurgeon, Prof. Albayrak, explained that the inflammation urgently needs to heal and only then will reconstruction be undertaken. That there was a problem with the excretory s...

21-ви август 2023
Мария Чушкова е организатор за бенефициент Христо Вълев Чушков
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, добри хора!Христо вече е в Турция от 16. Пет дни брат ми ще бъде в интензивното отделение, от понеделник в общо. Неврохирурзите се наеха да реконструират черепа му. Освен всичко Христо загуби едното си око още в болницата в България от това, че докато е бил в кома окото е стояло незатворе... Hello, good people!Hristo has been in Turkey since 16. Five days my brother will be in intensive care, from Monday in general. The neurosurgeons have volunteered to reconstruct his skull. On top of that, Christo lost one of his eyes back in the hospital in Bulgaria from the fact that while he was in...

12181.65 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
4-ти август 2023
Мария Чушкова е организатор за бенефициент Христо Вълев Чушков
Помогнете! Христо е в надпревара с времето 04.08.23г Help! Hristo is in a race against time 04.08.23

Добри хора, поради дългото залежаване Христо развива остеопороза, това води до фрактури, а такива вече са установени и рехабелитацията се възпрепятства. Рамената му са измъкнати и има фрактура на тазобедрената става. Остава и незатворения череп... Влошеното му състояние пречи на рехабелитацията за с... Good people, due to the long lying down Christo develops osteoporosis, this leads to fractures, and such have already been established and rehabelitation is hindered. His shoulders are dislocated and he has a hip fracture. His skull remains unclosed... His deteriorated condition prevents rehabelitat...