Надежда за Христо Hope for Hristo

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
651 Дарители
11942.52 EUR дарени от 22825 EUR
Организатор
Мария Чушкова
Бенефициент
Христо Вълев Чушков
Крайна дата
Край след 163 дни
Налична сума
1042.9 EUR
Мария Чушкова организира кампания за Христо Вълев Чушков
Край след 163 дни
Налична сума
1042.9 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

21-ви септември 2023
След така дългоочакваната и отлагана операция за реконструкция на черепа, продължаваме с лечение и на останалите проблеми. Изискваме плащане за предстояща операция на окото и допълнителен 10-дневен престой. Ще има и консултации с ортопед. Нека доброто да продължи да се случва! After the long awaited and delayed skull reconstruction surgery, we are continuing with the treatment of the other problems. We require payment for an upcoming eye surgery and an additional 10-day stay. There will also be orthopedic consultations. Let's keep the good things going!
4508 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.