Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 4508 лв. Транзакционна такса: 40 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


Изискваме плащане за консултации с невролог и ортопед, еег изследване и смяна на канюла.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели