Надежда за Христо Hope for Hristo

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
649 Дарители
11873.09 EUR дарени от 22825 EUR
Организатор
Мария Чушкова
Бенефициент
Христо Вълев Чушков
Крайна дата
Край след 7 дни
Налична сума
973.47 EUR
Мария Чушкова организира кампания за Христо Вълев Чушков
Край след 7 дни
Налична сума
973.47 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

21-ви август 2023
Здравейте, добри хора!Христо вече е в Турция от 16. Пет дни брат ми ще бъде в интензивното отделение, от понеделник в общо. Неврохирурзите се наеха да реконструират черепа му. Освен всичко Христо загуби едното си око още в болницата в България от това, че докато е бил в кома окото е стояло незатворено, не се е овлажнявало, пробило се е, инфектирало се е и Христо го загуби- от лекарска немарливост. Оправданието беше:”Това да ви е най- малкият проблем!” Сега това око е път за инфекция на мозъка- заради пробива… Турските доктори ще го запълнят с плацента, за да се запуши и да се предотвратят по- нататъшни инфекции, които могат да причинят енцефалит на мозъка. Искам да споделя, че Христо беше поет още от линейката от турските лекари за пълни изследвания. За два дни беше консултиран с невролози, ортопеди, гастроентеролози, с всякакви специалисти. Семейството ми благодари на вас- обикновените хора, които отделяте от малкото си парички, за да помогнете на Христо❤️ Сега се обръщаме отново към вас- моля подкрепете ни още малко, за да бъде затворен половината череп на Христо и малко поне да върнем достойнството му🙏🍀 Hello, good people!Hristo has been in Turkey since 16. Five days my brother will be in intensive care, from Monday in general. The neurosurgeons have volunteered to reconstruct his skull. On top of that, Christo lost one of his eyes back in the hospital in Bulgaria from the fact that while he was in the coma the eye was left unclosed, it didn't get moist, it got punctured, it got infected and Christo lost it- from medical negligence. The excuse was, "That's the least of your problems!" Now this eye is a pathway for infection of the brain- because of the puncture... The Turkish doctors will fill it with placenta to plug it and prevent further infections that can cause encephalitis of the brain. I would like to share that Christo was taken right from the ambulance by the Turkish doctors for full tests. In two days he was consulted with neurologists, orthopedists, gastroenterologists, all kinds of specialists. My family would like to thank you- the ordinary people who give of your little money to help Христо❤️ Now we turn to you again- please support us a little more so that half of Christo's skull can be closed and a little at least of his dignity restored🙏🍀
12181.65 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.