Надежда за Христо Hope for Hristo

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
651 Дарители
11942.52 EUR дарени от 22825 EUR
Организатор
Мария Чушкова
Бенефициент
Христо Вълев Чушков
Крайна дата
Край след 163 дни
Налична сума
1042.9 EUR
Мария Чушкова организира кампания за Христо Вълев Чушков
Край след 163 дни
Налична сума
1042.9 EUR

Турските неврохирурзи върнаха достойнството на Христо14.09.23г Turkish neurosurgeons restored Hristo's dignity14.09.23g

14-ти септември 2023

Здравейте, Ангели- Хранители на Христо❤️❤️❤️ След 14 мъчителни месеца живот с половин череп и според някои лекари с почти нулеви шансове за живот за Христо,  турските неврохирурзи проф. Сердар Албайрак и д-р Тюркер Каранчи от болница Бируни Истанбул върнаха достойнството на нашето борбено момче. Три седмици д-р Мюроба и екипът й се бореха с инфекциите, с които дойдохме от България. Непрекъснато правеха контролни изследвания, лекуваха, наблюдаваха Христо- денонощно и неотлъчно до него. И след като инфекциите отшумяха се предприе основната операция- реконструкция на черепа. Многократно ни предупреждаваха, че е много рискована и може да настъпят усложнения. Първо- Христо е в будна кома, второ- податлив е на инфекции, и трето/най- страшното/ самото естество на операцията. Операцията беше този понеделник /11.09./ ... Тежка, много тежка, по- тежка от  очакваното. Кожата/дура матер/ , която обхваща мозъка е била впита в мозъка, на мястото,  където няма череп/ а то беше половината от главата. И въпреки всичко е минала без усложнения... Тези дни са критични за Христо. Днес е вече трети ден. Вдига температурата, но продължават с антибиотиците и непрекъснатия контрол на състоянието. Казват, че е нормално🙏

До днес с финансовата страна се справихме. Предстоят обаче поне още 10 дни престой за наблюдение и махане на конците. Предстои и операция на окото, както и консултация с ортопед и евентуални изследвания. Силно се надявам след най- тежката операция, ортопедите да намерят решение и на проблемите с ръцете и краката. Разходите за  допълнителни мехлеми, лекарства и ортопедични възглавници ги поимаме с наши средства.

Затова Ви моля, мили хора, нека доведем докрай борбата за живота на Христо🙏🙏🙏

Поклон, дълбок поклон...

Благодарим Ви, че върнахте Надеждата на Христо❤️❤️❤️

P.S. Направих и видео на Христо как Ви мига за благодаря, но не може да бъде качено, затова споделям само негова снимка🫶

 

Hello, Guardian Angels Христо❤️❤️❤️ After 14 agonizing months of living with half a skull and according to some doctors with almost zero chance of life for Christo, Turkish neurosurgeons prof. Serdar Albayrak and Dr. Türker Karanci from Biruni Hospital Istanbul have restored dignity to our struggling boy. For three weeks, Dr. Muroba and her team fought the infections we came from Bulgaria with. They constantly did check-ups, treated, monitored Christo around the clock and were by his side constantly. And once the infections subsided, the main surgery was undertaken- skull reconstruction. We were repeatedly warned that it was very risky and complications could occur. First- Christo is in an awake coma, second- he is susceptible to infections, and third/ the scariest/ the very nature of the surgery. The surgery was this Monday /11.09./ ... Severe, very severe, more severe than expected. The skin/dura mater/ that covers the brain was soaked into the brain where there is no skull/ and it was half of the head. Yet it has passed without complications... These are critical days for Christo. Today is already the third day. His fever is rising, but they are continuing with the antibiotics and constant monitoring of his condition. They say it's normal🙏

By today the financial side was handled. However, we have at least 10 more days of staying for monitoring and getting the stitches removed. Eye surgery is also coming up, as well as a consultation with an orthopedic surgeon and possible tests. I really hope after the most severe surgery, the orthopedists will find a solution to the hand and foot problems as well. The cost of additional ointments, medications and orthopaedic pillows we are covering with our own funds.

So please, dear people, let's bring the fight for Christo's life to the end🙏🙏🙏

Bow, deep bow...

Thank you for bringing Hope back to Христо❤️❤️❤️

P.S.. I also made a video of Christo flashing you a thank you, but it couldn't be uploaded, so I'm only sharing a picture of it🫶

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.