Надежда за Христо Hope for Hristo

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
651 Дарители
11942.52 EUR дарени от 22825 EUR
Организатор
Мария Чушкова
Бенефициент
Христо Вълев Чушков
Крайна дата
Край след 159 дни
Налична сума
1042.9 EUR
Мария Чушкова организира кампания за Христо Вълев Чушков
Край след 159 дни
Налична сума
1042.9 EUR

Христо се нуждае от ежедневна рехабилитация Hristo needs daily rehabilitation

30-ти юни 2024
Скъпи дарители, стават точно две години от тежкия инцидент, сполетял Христо и преобърнал живота на близките му. Също така вече една година, въпреки жестоките прогнози на докторите в България, Христо продължава своята борба за живот. Точно преди една година, благодарение на Вас и съдействието на фондация Павел Андреев, Христо претърпя реконструкция на черепа и лечение на животозастрашаващи инфекции в Турция. Христо все още е в будна кома, но за всеки един от хората, които са около него, това не е точното състояние, защото има моменти, когато Христо разбира, но единствената комуникация е с очи. За доброто състояние на Христо и за напредъка, към който се стремим, са необходими средства за интензивна рехабилитацията. Единствените доходи на семейството са инвалидната пенсия на Христо и пенсията на майка му, която денонощно полага грижи за него и прави невъзможното, което е свръхсилите на една майка на 65 години... И тук идва мястото на нашия апел- нека дадем шанс на Христо и облекчим тежкото положение на майка му, като помогнем за неговата рехабилитация! Dear donors, it has been exactly two years since the serious accident that befell Hristo and turned the lives of his loved ones upside down. Also, for one year now, despite the dire prognoses of doctors in Bulgaria, Hristo continues his fight for life. Exactly one year ago, thanks to you and the assistance of the Pavel Andreev Foundation, Hristo underwent skull reconstruction and treatment for life-threatening infections in Turkey. Hristo is still in an awake coma, but for each of the people around him, this is not the right state, because there are times when Hristo understands, but the only communication is with his eyes. For Christo's well being and the progress we are striving for, funds are needed for intensive rehabilitation. The family's only income is Christo's disability pension and his mother's pension, who cares for him around the clock and does the impossible, which is the superpowers of a 65 year old mother... And this is where our appeal comes in- let's give Christo a chance and ease his mother's plight by helping with his rehabilitation!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.