Надежда за Христо Hope for Hristo

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
651 Дарители
11942.52 EUR дарени от 22825 EUR
Организатор
Мария Чушкова
Бенефициент
Христо Вълев Чушков
Крайна дата
Край след 163 дни
Налична сума
1042.9 EUR
Мария Чушкова организира кампания за Христо Вълев Чушков
Край след 163 дни
Налична сума
1042.9 EUR

Христо се подготвя за операция 29.08.23г Hristo prepares for surgery 29.08.23

28-ми август 2023

Здравейте, добри хора! Първо искаме да ва благодарим от сърце, без вас нямаше да ги има тези новини...❤️ Благодаря на всички ангажирани с платформата Павел Андреев- невероятно съдействие оказвате, изключително отзивчиви и отговорни!  Христо вече 5 дни е извън реанимация и преборва инфекциите! Нивото на crp / реактивния протеин/ спада и днес съобщаха, че неврохирурзите са готови да затворят черепа му🙏 Дадена ни е оферта за 25 000 евро. Но тя, разбира се, не е окончателна, защото операцията е рискована, особено за човек в състоянието на Христо. Семейството ни разполага с около 40 000 лева. В офертата влиза престой 10 дни, но предвид тежестта на операцията и състоянието на Христо, сумата може да нарастне, както стана и с първоначалната, защото се наложи да бъдат лекувани инфекции. Затова за пореден път се обръщам към вас- нашите спаситили, за да благодаря и отново да помоля за още мъничко помощ🙏❤️🍀 Благодаря, за прекрасните пожелания- те ни дават невероятна сила❤️❤️❤️

Hello, good people! First of all we want to thank you from the bottom of our hearts, without you we wouldn't have this news...❤️ Thank you to everyone involved with the Pavel Andreev platform- you are incredibly helpful, extremely responsive and responsible! His crp/reactive protein level is dropping and today they announced that the neurosurgeons are ready to close his skull🙏 We have been given an offer for 25,000 euros. But it is of course not final because the surgery is risky, especially for a person in Christo's condition. Our family has about 40 000 leva. The offer includes a stay of 10 days, but given the severity of the operation and Christo's condition, the amount may increase, as it did with the original one, because infections had to be treated. So once again I turn to you- our saviors, to say thank you and again to ask for a little more help🙏❤️🍀 Thank you, for your wonderful wishes- they give us an amazing сила❤️❤️❤️

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.