Всички новини за кампания

2-ри юли 2024
Антония Марчева е организатор за бенефициент Антония Мирославова Марчева
Одобрено изплащане Approved repayment

Мили хора, вече сме в болница Аджъбадем Атакент и направихме теста за съвместимост с моя брат. Понеже тук работят само професионалисти, след като ми направиха пълна кръвна картина, се установи, че отново съм с ниски тромбоцити и се наложи да ми прелеят поне 1 банка тромбоцитна маса, за да ми стабили... My dear people, we are now in AJK hospital and we have done the compatibility test with my brother. Because only professionals work here, after they did a complete blood count, it was found that I was low in platelets again and they had to transfuse at least 1 can of platelet to stabilize my system...

1100 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса
26-ти юни 2024
Антония Марчева е организатор за бенефициент Антония Мирославова Марчева
Одобрено изплащане Approved repayment

Прекрасни хора, ето, че дойде момента, в който ще се направи теста за съвместимост между мен и брат ми, който много иска да ми даде част от себе си, за да продължа да живея и да си гледам детенцето, което толкова много желаех и ми се случи. В момента единственото, което се моля на Господ е да сме съ... Wonderful people, here comes the moment when the compatibility test between me and my brother, who very much wants to give me a part of himself so that I can continue to live and look after my child, which I wanted so much and happened to me. Right now, the only thing I am praying to God is that my...

1900 EUR Плащане по фактура
20.46 EUR Транзакционна такса
20-ти юни 2024
Антония Марчева е организатор за бенефициент Антония Мирославова Марчева
Нямаме време, на 27ми пътуваме за Турция We don't have time, on the 27th we travel to Turkey

Здравейте, добри хора! Благодаря за подкрепата, която всички вие ми давате в този толкова труден за мен момент.  На 27.06. аз и моят брат Илиян Марчев ще пътуваме за Турция, където ще му бъде направен тест за съвместимост. Изключително важен е резултатът, който ще определи хода на лечението. Ако... Hello, good people! Thank you for all the support you all are giving me at this so difficult time for me. On 27.06. me and my brother Ilian Marchev will travel to Turkey, where he will be tested for compatibility. The result is extremely important and will determine the course of treatment. If e...