Надежда за живот на Антония Hope for Antonia's life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
3018 Дарители
102324.42 EUR дарени от 150000 EUR
Организатор
Антония Марчева
Бенефициент
Антония Мирославова Марчева
Крайна дата
Край след 9 дни
Налична сума
99283.96 EUR
Антония Марчева организира кампания за Антония Мирославова Марчева
Край след 9 дни
Налична сума
99283.96 EUR

Нямаме време, на 27ми пътуваме за Турция We don't have time, on the 27th we travel to Turkey

20-ти юни 2024

Здравейте, добри хора!

Благодаря за подкрепата, която всички вие ми давате в този толкова труден за мен момент. 

На 27.06. аз и моят брат Илиян Марчев ще пътуваме за Турция, където ще му бъде направен тест за съвместимост. Изключително важен е резултатът, който ще определи хода на лечението.

Ако всичко бъде наред и резултатът е положителен, около 15.07. ще постъпя в болница Аджибадем в Турция, където ще започне подготовка за трансплантацията ми. Затова имам нужда да продължите да ме подкрепяте, без вашата помощ не бих се справила. Нямаме време, а сумата е огромна и непосилна за мен и семейството ми.

Моля ви, искам всичко това да свърши, за да продължа да си гледам малкото момиченце. Тя има нужда от мен и като нейна майка, грижите за нея полагам аз. 

Отново се обръщам към вас мили хора, помогнете ми да видя детето ми как расте!

Hello, good people!

Thank you for all the support you all are giving me at this so difficult time for me.

On 27.06. me and my brother Ilian Marchev will travel to Turkey, where he will be tested for compatibility. The result is extremely important and will determine the course of treatment.

If everything goes well and the result is positive, around 15.07. I will be admitted to Ajibadem Hospital in Turkey, where preparations for my transplant will begin. That is why I need you to continue to support me, without your help I would not make it. We have no time and the amount is huge and unaffordable for me and my family.

Please, I want this all to be over so I can continue to look after my little girl. She needs me and as her mother, I am taking care of her.

Again, I appeal to you kind people, help me see my child grow up!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.