Надежда за живот на Антония Hope for Antonia's life

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
3019 Дарители
102348.74 EUR дарени от 150000 EUR
Организатор
Антония Марчева
Бенефициент
Антония Мирославова Марчева
Крайна дата
Край след 8 дни
Налична сума
99308.28 EUR
Антония Марчева организира кампания за Антония Мирославова Марчева
Край след 8 дни
Налична сума
99308.28 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

2-ри юли 2024
Мили хора, вече сме в болница Аджъбадем Атакент и направихме теста за съвместимост с моя брат. Понеже тук работят само професионалисти, след като ми направиха пълна кръвна картина, се установи, че отново съм с ниски тромбоцити и се наложи да ми прелеят поне 1 банка тромбоцитна маса, за да ми стабилизират организма за следващите няколко дни. Най-тежкото от всичко в тази ситуация е, че на всеки 5-6 дни трябва да си следя кръвната картина, за да мога да реагирам и да искам преливане на кръв или преливане на тромбоцитна маса. Единствената ми сила в момента е детенцето ми, което обожавам безкрайно и което чака мама да се излекува и да не ходи постоянно по болници и лаборатории, а цялото това време да го дава на прекрасното си момиченце 🥹 Моля се на Господ да е с мен и в този труден момент, да имаме съвместимост с моя брат, да ми стане донор и да се излекувам напълно, за да се отдам на детенцето си и семейството си! Благодаря на всички вас, добри хора, че ми дарявате и ме подкрепяте в това мое изпитание, което се надявам скоро да приключи! Вие сте ДОБРИ хора, с ГОЛЕМИ сърца ♥️ Господ да ви пази 🙏🏼 My dear people, we are now in AJK hospital and we have done the compatibility test with my brother. Because only professionals work here, after they did a complete blood count, it was found that I was low in platelets again and they had to transfuse at least 1 can of platelet to stabilize my system for the next few days. The worst part of all in this situation is that I have to monitor my blood counts every 5-6 days so that I can react and request a blood transfusion or platelet transfusion. My only strength right now is my baby boy, who I adore endlessly and who is waiting for mommy to heal and not constantly go to hospitals and labs, but all this time to give it to my beautiful baby girl 🥹 I pray to God to be with me in this difficult time, that we will have compatibility with my brother, that he will become my donor and that I will heal completely to give myself to my baby girl and my family! Thank you to all you good people for donating and supporting me in this trial of mine, which I hope will be over soon! You are GOOD people with BIG hearts ♥️ God keep you 🙏🏼
Документи Общо: 1 документа
1100 EUR Плащане по фактура
20 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.