Всички новини за кампания Надежда за малкия Теодор

21-ви май 2024
Добри Василев е организатор за бенефициент Теодор Василики Мирчев
Помогнете на Тео Help Theo

Мили хора с добри сърца, след извършени две операции на 01.05.2024г, продължили общо 11 часа - двустранна операция на тестисите поради неслизане, двустранна корекция на херния и голяма костна остеотомия и фиксация е наложително да се оперира и другото краче на Тео, за да може отново да проходи. От... Dear people with good hearts, after two surgeries on 01.05.2024, which lasted 11 hours in total - bilateral testicular surgery due to non-slumping, bilateral hernia repair and major bone osteotomy and fixation, it is necessary to operate on Theo's other leg so he can walk again. The clinic in Turke...

11-ти май 2024
Добри Василев е организатор за бенефициент Теодор Василики Мирчев
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Детето се нуждае от операция на тазобедрените стави и тестисите. The child needed hip and testicular surgery.

9800 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
9-ти май 2024
Добри Василев е организатор за бенефициент Теодор Василики Мирчев
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Фактурата е от болницата, в която са направени операциите. Основанието е за допълнителен престой в педиатрично-ортопедичното отделение в стандартна болнична стая- 3 дни. The invoice is from the hospital where the operations were performed. The justification is for an additional stay in the paediatric orthopaedic ward in a standard hospital room- 3 days.

980 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса