Надежда за малкия Теодор Hope for little Theodore

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
235 Дарители
7507.34 EUR дарени от 43460 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Добри Василев
Бенефициент
Теодор Василики Мирчев
Крайна дата
Приключила
Налична сума
1954.58 EUR
Добри Василев организира кампания за Теодор Василики Мирчев
Приключила
Налична сума
1954.58 EUR

Одобрено изплащане Одобрено изплащане

9-ти май 2024
Фактурата е от болницата, в която са направени операциите. Основанието е за допълнителен престой в педиатрично-ортопедичното отделение в стандартна болнична стая- 3 дни. The invoice is from the hospital where the operations were performed. The justification is for an additional stay in the paediatric orthopaedic ward in a standard hospital room- 3 days.
Документи Общо: 1 документа
980 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.