Надежда за МАРТИ Hope for MARTI

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Надежда за МАРТИ Hope for MARTI

33 Дарители
776.87 EUR дарени от 5300 EUR
Организатор
Eлеонора Георгиева
Бенефициент
Мартин Елеоноров Георгиев
Крайна дата
Край след 15 дни
Налична сума
0 EUR
Eлеонора Георгиева организира кампания за Мартин Елеоноров Георгиев
Край след 15 дни
Налична сума
0 EUR

💙💙💙Скъпи АНГЕЛИ НА НАДЕЖДАТА,дойде и нашият час ,да помолим с моето дете за малко надежда, 💙 НАДЕЖДА ЗА МАРТИ!!!

Мартин е на 7 г,роден в края на шестия месец едва 850гр,,след спешно секцио в следствие на тежка прееклампсия ,спада на 720гр с почти никакви шансове да оцелее. Критичните моменти в които спираше да диша напълно ,бяха безкрайни и ужасяващи за мен,но Бог се смили и ми остави рожбата чакана 14 години.

След 62 дни престой в кувьоз ,най-накрая си го прибрахме у дома.Около 6ти-7ми месец започнаха странностите .Марти не гукаше ,не се усмихваше,в последствие не реагираше на име ,не се впечатляваше от играчки и заобикаляща среда,отказваше всяка храна освен кисело мляко,което консумираше до 3,5 годинки ,с храната е кошмар и до днес .Храни се само с четири-пет неща години наред..

Появиха се стереотипи,хиперактивност,свръхчувствителност,кризи на превъзбуда и агресия ,липса на реч ,изолиране.Обобщено като Неуточнено разстройство в развитието.

Вече почти четири години с него работят специалисти като психолог,ерготерапевт,логопед,педагог ,посещава водна рехабилитация,като заплащам на частно част от услугите.Има назначена и медикаментозна терапия,скъпоструващи изследвания,но шансовете да се подобри значително и един ден да може да оцелява сам ,са в лечението със стволови клетки.За щастие вече и в България на по-нормална цена ,но непосилна за мен!

Курсът на лечение е с продължителност от четири седмици ,като всяка се поставя венозно по една доза от стволовите клетки.Преди клетките се правят изследвания ,които се заплащат отделно ,а след поставянето им се назначава терапия включена в пакета

В ТАЗИ БИТКА СМЕ САМО АЗ И ДЕТЕТО МИ‼️МОЛЯ ВИ ‼️НЕ НИ ОСТАВЯЙТЕ САМИ!!! ПОМОГНЕТЕ НА МАРТИ 💙

Мечтая за онези нормални моменти в които детето ми ще може да се самоосъзнава,общува ,играе като другите дечица ,а не да е отбягвано и изолирано🥺 Най-големият ми страх е,как ще оцелее сам ,когато вече ме няма⚫

💙💙💙Dear ANGELS OF HOPE, our hour has come to pray with my child for a little hope, 💙 HOPE FOR MARTY!!!

Martin is 7 years old,born at the end of the sixth month at only 850g,,after an emergency section due to severe pre-eclampsia,dropped to 720g with almost no chance of survival. The critical moments when he stopped breathing completely , were endless and terrifying for me , but God had mercy and let me have the foal I had been waiting for 14 years .

After 62 days in the cubicle we finally took him home.Around the 6th-7th month the strangeness started.Marty did not coo,did not smile,eventually did not respond to a name,was not impressed by toys and surroundings,refused all food except yogurt,which he consumed until he was 3.5 years old,with food is a nightmare to this day.He ate only four or five things for years.

Stereotyping,hyperactivity,hypersensitivity,crises of over excitement and aggression,lack of speech,isolation.Summarized as Unspecified Developmental Disorder.

For almost four years now he has been working with specialists such as a psychologist,occupational therapist,speech therapist,pedagogue,attending aquatic rehabilitation,and I am paying for part of the services privately.He is also prescribed drug therapy,expensive tests,but the chances of him improving significantly and one day being able to survive on his own are in stem cell treatment.Fortunately now in Bulgaria at a more normal price,but unaffordable for me!

The course of treatment lasts four weeks and each dose of the stem cells is placed intravenously.Before the cells are tested, which is paid separately, and after their placement is prescribed therapy included in the package.

IT'S JUST ME AND THE CHILD IN THIS BATTLE МИ‼️МОЛЯ YOU ‼️НЕ LEAVE US ALONE!!! HELP MARTY 💙

I dream of those normal moments when my child will be able to be self-aware,socialize,play like other kids and not be shunned and isolated🥺 My biggest fear is,how will he survive on his own when I am gone⚫

Виж още
Новини
23-ти юли 2024
Eлеонора Георгиева организира кампания за Мартин Елеоноров Георгиев
Одобрено изплащане Approved repayment
Предстои ни плащане We have a payment to make
208.96 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.75 EUR Транзакционна такса
10-ти юли 2024
Eлеонора Георгиева организира кампания за Мартин Елеоноров Георгиев
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте скъпи дарители, в очакване сме до края на месец юли да стартираме подготовка за лечението на Мартин.Ще започнем с поставяне на GcMaf,и ако н... Hello dear donors, we are waiting until the end of July to start preparing for Martin's treatment.We will start with the insertion of GcMaf,and if the...
566.41 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.75 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.