Всички новини за кампания

10-ти юли 2024
Eлеонора Георгиева е организатор за бенефициент Мартин Елеоноров Георгиев
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте скъпи дарители, в очакване сме до края на месец юли да стартираме подготовка за лечението на Мартин.Ще започнем с поставяне на GcMaf,и ако няма реакция се надявам началото на месец август да започнем с вливанията на стволовите клетки . Кампанията ще продължи ,за да има възможност да се нап... Hello dear donors, we are waiting until the end of July to start preparing for Martin's treatment.We will start with the insertion of GcMaf,and if there is no reaction I hope to start the stem cell infusions early August. The campaign will continue so that the necessary tests can be done and eventua...

566.41 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.75 EUR Транзакционна такса