Надежда за МАРТИ Hope for MARTI

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
33 Дарители
776.87 EUR дарени от 5300 EUR
Организатор
Eлеонора Георгиева
Бенефициент
Мартин Елеоноров Георгиев
Крайна дата
Край след 18 дни
Налична сума
209.71 EUR
Eлеонора Георгиева организира кампания за Мартин Елеоноров Георгиев
Край след 18 дни
Налична сума
209.71 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

10-ти юли 2024
Здравейте скъпи дарители, в очакване сме до края на месец юли да стартираме подготовка за лечението на Мартин.Ще започнем с поставяне на GcMaf,и ако няма реакция се надявам началото на месец август да започнем с вливанията на стволовите клетки . Кампанията ще продължи ,за да има възможност да се направят и необходими изследвания ,а в последствие и допълнителните стволови клетки в рамките до два месеца след първия курс на лечение т.е. през ноември отново да се направят вливки.Ще сме ви безкрайно благодарни, да подкрепите Марти за едно нормално и осъзнато детство ♥️ Бъдете здрави 🙏❤️ Hello dear donors, we are waiting until the end of July to start preparing for Martin's treatment.We will start with the insertion of GcMaf,and if there is no reaction I hope to start the stem cell infusions early August. The campaign will continue so that the necessary tests can be done and eventually the additional stem cells within two months after the first course of treatment i.e. in November we will do the infusions again.We would be eternally grateful if you could support Marty for a normal and conscious childhood ♥️ Be well 🙏❤️
566.41 EUR Изплатена сума към бенефициента
0.75 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.