Надежда за Нелис Hope for Nellis

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
2865 Дарители
75488.66 EUR дарени от 99702 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Нелис Кедова
Бенефициент
Нелис Кедова
Крайна дата
Приключила
Налична сума
-0.01 EUR
Нелис Кедова организира кампания за Нелис Кедова
Приключила
Налична сума
-0.01 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

9-ти март 2023
Поради възникнали редица проблеми (от турска страна) не успяхме да осъществим плащането на лекарството от платформата към Агенцията за лекарства на Република Турция. До момента изчаквахме средствата да бъдат възстановени обратно в сметната на платформата. След дълго чакане днес те се върнаха, затова сега ще изискаме трансфер към дарителската сметка на Нелис, за да осъществим плащането на лекарството от там. Благодарим за подкрепата! Все още имаме нужда от Вас, моля не спирайте да дарявате Надежда за дъщеря ни! Due to a number of problems (on the Turkish side), we were unable to make payment for the medicine from the platform to the Medicines Agency of the Republic of Turkey. So far we have been waiting for the funds to be refunded back to the platform's account. After a long wait, they came back today, so we will now request a transfer to the Nellis donation account to make the payment for the medicine from there. Thank you for your support! We still need you, please keep donating to Hope for our daughter!
93000 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.