Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 40500 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa


Изискваме средствата от платформата да бъдат прехвърлени в дарителската сметка на Нелис, за да може да се направи цялостно плащане на поръчката за лекарството.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели