Следва поддържаща терапия за Нелис 19.08.23гЗдравейте, скъпи Дарители! Искам да споделя с Вас малко информация за състоянието на Нелис и дам кратка отчетност за наличните средства.

Първо ще започна с това, че приключихме с Имунотерапията. След последният курс направихме ЯМР и бяха взети специфични кръвни и уринни проби. Слава Богу, резултатите от всички тях са добри. Към момента няма нови образувания.

С цел контрол и адекватно изготвяне на последващ лечебен план, беше извършена и костномозъчна аспирация и биопсия. Резултатите от нея също са добри. Предвид резултатите на всички контроли и след консултации с други лекари, се изготви нов терапевтичен план. С цел запазваме на постигнатия резултат от проведеното до тук лечение ще продължим с поддържаща терапия, която включва венозна химиотерапия на всеки две седмици в болницата и прием на орална химия 21 дни с 7 дни почивка всеки месец. Продължителността на тази терапия, ако болестта не се завърне и състоянието се задържи такова, каквото е в момента, пред Нелис стоят още най-малко две години на лечение. Ще трябва да изминем и този път, за да опазим дъщеря ни жива.

Правим една равносметка и месечните разходи само за лечение са около 10 хил лева. На всеки три месеца се правят контролни скенери, ЯМР и ред други изследвания, което означава още допълнителни разходи. Също така, кръвните показатели все още не са съвсем добре, което налага периодично преливане на кръв и тромбоцити. Наличните средства към момента са 150 хил лева. Това показва, че не бихме се справили сами и ще се надяваме на Вашата подкрепа, за да довършим започнатото Заедно.


Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели