Дарители по кампания - 🙏 Надежда за Руми


29.06 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 5 месеца
48.8 лв. преди 5 месеца
19.22 лв. преди 5 месеца
28.66 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
38.44 лв. преди 6 месеца
4.43 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
48.8 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
31.01 лв. преди 6 месеца
9.07 лв. преди 6 месеца
28.63 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
10.06 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
6.39 лв. преди 6 месеца
19.21 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
15.93 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
34.01 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
29.06 лв. преди 6 месеца
24.08 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
24.1 лв. преди 6 месеца
28.63 лв. преди 6 месеца
97.96 лв. преди 6 месеца
48.73 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
29.06 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
9.07 лв. преди 6 месеца
4.22 лв. преди 6 месеца
4.43 лв. преди 6 месеца
47.56 лв. преди 6 месеца
48.73 лв. преди 6 месеца
19.21 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
98.03 лв. преди 6 месеца
19.21 лв. преди 6 месеца
1.47 лв. преди 6 месеца
96.16 лв. преди 6 месеца
4.43 лв. преди 6 месеца
48.8 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
48.73 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
48.73 лв. преди 6 месеца
4.43 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
4.19 лв. преди 6 месеца
19.21 лв. преди 6 месеца
29.06 лв. преди 6 месеца
18.87 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
47.56 лв. преди 6 месеца
19.19 лв. преди 6 месеца
98.1 лв. преди 6 месеца
96.6 лв. преди 6 месеца
115.5 лв. преди 6 месеца
97.96 лв. преди 6 месеца
393.9 лв. преди 6 месеца
13.93 лв. преди 6 месеца
10.08 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
18.62 лв. преди 6 месеца
48.69 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
58.66 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
48.8 лв. преди 6 месеца
29.06 лв. преди 6 месеца
97.89 лв. преди 6 месеца
24.08 лв. преди 6 месеца
57.5 лв. преди 6 месеца
24.12 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
13.29 лв. преди 6 месеца
98.03 лв. преди 6 месеца
29.08 лв. преди 6 месеца
98.1 лв. преди 6 месеца
9.08 лв. преди 6 месеца
28.06 лв. преди 6 месеца
38.88 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
96.45 лв. преди 6 месеца
29.04 лв. преди 6 месеца
19.21 лв. преди 6 месеца
43.24 лв. преди 6 месеца
28.63 лв. преди 6 месеца
96.8 лв. преди 6 месеца
48.69 лв. преди 6 месеца
9.08 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
97.89 лв. преди 6 месеца
196.56 лв. преди 6 месеца
8.91 лв. преди 6 месеца
48.8 лв. преди 6 месеца
23.4 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
48.73 лв. преди 6 месеца
4.43 лв. преди 6 месеца
6.39 лв. преди 6 месеца
18.62 лв. преди 6 месеца
48.8 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
98.03 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
63.45 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
4.43 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
38.88 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
48.73 лв. преди 6 месеца
48.73 лв. преди 6 месеца
18.6 лв. преди 6 месеца
29.06 лв. преди 6 месеца
37.93 лв. преди 6 месеца
18.62 лв. преди 6 месеца
24.15 лв. преди 6 месеца
48.69 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
18.62 лв. преди 6 месеца
48.76 лв. преди 7 месеца
193.7 лв. преди 7 месеца
48.76 лв. преди 7 месеца
18.87 лв. преди 7 месеца
43.33 лв. преди 7 месеца
4.41 лв. преди 7 месеца
23.61 лв. преди 7 месеца
47.12 лв. преди 7 месеца
29.04 лв. преди 7 месеца
48.8 лв. преди 7 месеца
6.39 лв. преди 7 месеца
18.87 лв. преди 7 месеца
4.43 лв. преди 7 месеца
10.84 лв. преди 7 месеца
19.21 лв. преди 7 месеца
14.26 лв. преди 7 месеца
18.89 лв. преди 7 месеца
98.1 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 8 месеца
29.08 лв. преди 8 месеца
47.56 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
48.76 лв. преди 8 месеца
9.09 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
27.88 лв. преди 8 месеца
95.32 лв. преди 8 месеца
4.42 лв. преди 8 месеца
48.76 лв. преди 8 месеца
1.47 лв. преди 8 месеца
29.08 лв. преди 8 месеца
9.1 лв. преди 8 месеца
14.26 лв. преди 8 месеца
143.65 лв. преди 8 месеца
9.09 лв. преди 8 месеца
47.76 лв. преди 8 месеца
0.3 лв. преди 8 месеца
38.94 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
9.34 лв. преди 8 месеца
23.37 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
19.19 лв. преди 8 месеца
98.03 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
4.43 лв. преди 8 месеца
29.02 лв. преди 8 месеца
58.66 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
4.42 лв. преди 8 месеца
48.16 лв. преди 8 месеца
14.27 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
8.98 лв. преди 8 месеца
8.98 лв. преди 8 месеца
8.93 лв. преди 8 месеца
5.17 лв. преди 8 месеца
962.63 лв. преди 8 месеца
9.34 лв. преди 8 месеца
19.19 лв. преди 8 месеца
7.39 лв. преди 8 месеца
7.37 лв. преди 8 месеца
9.34 лв. преди 8 месеца
94.72 лв. преди 8 месеца
37.94 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
78.38 лв. преди 8 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
6.39 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
19.19 лв. преди 8 месеца
4.19 лв. преди 8 месеца
18.55 лв. преди 8 месеца
18.55 лв. преди 8 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
24.06 лв. преди 8 месеца
18.55 лв. преди 8 месеца
37.49 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
196.7 лв. преди 8 месеца
48.26 лв. преди 8 месеца
9.34 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
18.48 лв. преди 8 месеца
4.19 лв. преди 8 месеца
4.42 лв. преди 8 месеца
9.34 лв. преди 8 месеца
29.06 лв. преди 8 месеца
48.69 лв. преди 8 месеца
19.21 лв. преди 8 месеца
4.42 лв. преди 8 месеца
9.34 лв. преди 8 месеца
4.43 лв. преди 8 месеца
19.19 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
14.23 лв. преди 8 месеца
57.76 лв. преди 8 месеца
96.6 лв. преди 8 месеца
14.29 лв. преди 8 месеца
19.21 лв. преди 8 месеца
98.03 лв. преди 8 месеца
14.27 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
Shape