Надежда за Злати Hope for Zlati

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Надежда за Злати Hope for Zlati

13 Дарители
220.6 EUR дарени от 32464 EUR
Организатор
Росен
Бенефициент
Златина Вероникова Николаева
Крайна дата
Край след 433 дни
Налична сума
220.6 EUR
Росен организира кампания за Златина Вероникова Николаева
Край след 433 дни
Налична сума
220.6 EUR

Здравейте, добри хора!

Молим ви за подкрепа! Имаме нужда от помощта ви, за да може Златина да оздравее! Името ми е Вероника Николаева Йорданова, на 28 години, и съм майка на Златина Вероникова Николаева, която е само на 8 години. Заедно с бащата на Златина - Васил Нейков Гаврилов живеем в село Крива Бара, Монтанско.

Животът ни тук - в Северозападния регион на България е изключително беден. Трудно се справяме дори с битовите си разходи. Това прави събирането на средствата за най-голямата ни кауза - Златина да оздравее - непосилно.

Златина е недоносено дете, родено в осмия месец. В първите си дни тя е под строго медицинско наблюдение и на апаратна вентилация. Още от самото си раждане тя е с намален мускулен тонус и двигателна активност. Диагнозата, която ѝ бе поставена, е детска церебрална парализа. На 5-месечна възраст забелязахме, че Златина прави пристъпи със свиване на ръцете и потреперване, както и мигане на очите с отклоняващ се поглед нагоре. В този период бе и първото ни постъпване в лечебно заведение - в Клиниката по неврология в СБАЛДБ София, където бе поставена и диагноза “спастична квадрипареза”. Детето ни не може да седи, няма стоеж на ходилата, не се обръща и не хваща. Няколко месеца по-късно се появяват и гърчове, с които се поставя и още една диагноза - “симптоматична епилепсия”.

Тогава започна и антиконвулсивно лечение, под наблюдението на специалисти невролози. Впоследствие Златина има още няколко хоспитализации в ДНК Болница “Св. Наум” и Първа частна МБАЛ – Враца. В България обаче болниците отказват дългосрочно съдействие за лечение и затова бяхме принудени да търсим решение на нашия проблем в чужбина - в Руепублика Турция. Там направихме и първоначални изследвания, които показаха, че състоянието на Златина се влошава и трябва да бъде направена спешна рехабилитация, чрез която да бъдат отпуснати крайниците на детето.

Това е наложително поради факта, че Златина получава спазми, които могат да счупят костите ѝ. След рехабилитацията трябва да бъде осъществена и операция на гръбначния стълб, след която шансът детето ни да може да стъпва, да запазва баланс и дори да проходи е изключително голям. Това е нашата мечта.

Нужната сума за лечението е 22 464 евро, като освен нея ще бъдат необходими и още около 10 000 евро за заплащане на квартира на семейството ни в Турция, който трябва да продължи една година – времето за рехабилитацията и операцията. Моля ви, помогнете на Златина да живее по-добър живот! Доброто ражда добро! Благодарим ви!

Hello, good people!

We ask for your support! We need your help so Zlatina can get better! My name is Veronika Nikolaeva Yordanova, 28 years old, and I am the mother of Zlatina Veronikova Nikolaeva, who is only 8 years old. Together with Zlatina's father, Vasil Neykov Gavrilov, we live in the village of Kriva Bara, Montana.

Our life here - in the North-West region of Bulgaria is extremely poor. We find it difficult to manage even our household expenses. This makes raising money for our biggest cause - Zlatina to get well - impossible.

Zlatina is a premature baby, born in the eighth month. In her first days she was under close medical supervision and on ventilator. From the moment she was born, she had reduced muscle tone and motor activity. The diagnosis she was given was cerebral palsy. At 5 months of age, we noticed that Zlatina was having seizures with hand clenching and twitching, as well as blinking her eyes with an upward deviant gaze. It was also during this period that we had our first admission to a medical facility - the Clinic of Neurology at the Sofia Hospital, where she was diagnosed with spastic quadriparesis. Our child could not sit up, had no standing on the feet, did not turn around and did not grasp. A few months later, seizures appeared and another diagnosis was made - "symptomatic epilepsy".

Anticonvulsant treatment was then started, under the supervision of specialist neurologists. Subsequently, Zlatina had several more hospitalizations at St. Naum" and the First Private Hospital - Vratsa. In Bulgaria, however, the hospitals refused long-term assistance for treatment and so we were forced to seek a solution to our problem abroad - in the Republic of Turkey. There we did initial tests, which showed that Zlatina's condition was deteriorating and urgent rehabilitation had to be done to free the child's limbs.

This is imperative due to the fact that Zlatina is getting cramps that could break her bones. After the rehabilitation, spinal surgery must be performed, after which the chance of our child being able to walk, keep her balance and even walk is extremely high. This is our dream.

The amount needed for the treatment is 22,464 euros, and in addition to this, about 10,000 euros will be needed to pay for our family's accommodation in Turkey, which should last for a year - the time for the rehabilitation and the operation. Please help Zlatina to live a better life! Good begets good! Thank you!

Виж още

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.