Дарители по кампания - Надежда за Бенито


9.36 лв. преди 1 седмица
19.19 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
1872.9 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
265.34 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
9.05 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
13.29 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
38.91 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
48.59 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
38.31 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
33.05 лв. преди 1 месец
21.82 лв. преди 1 месец
147.4 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
211.04 лв. преди 1 месец
58.66 лв. преди 1 месец
18.78 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
147.19 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
28.66 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
14.28 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
18.75 лв. преди 1 месец
9.21 лв. преди 1 месец
47.98 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 2 месеца
15.28 лв. преди 2 месеца
38.86 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
97.03 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
193.41 лв. преди 2 месеца
48.25 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
47.32 лв. преди 2 месеца
38.31 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
7.35 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
41.81 лв. преди 2 месеца
14.26 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
28.63 лв. преди 2 месеца
27.95 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
68.42 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
33.96 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
194.94 лв. преди 2 месеца
48.62 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
38.86 лв. преди 2 месеца
21.19 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.16 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
105.99 лв. преди 2 месеца
294.88 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
38.91 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
11.31 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
18.6 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
18.87 лв. преди 2 месеца
294.67 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
Shape