Дарители по кампания - Надежда за Гоги


161.5 лв. преди 2 дни
28.5 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 2 седмици
95 лв. преди 2 седмици
95 лв. преди 3 седмици
292.42 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
155.8 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
57 лв. преди 1 месец
333.45 лв. преди 1 месец
53.73 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
337.73 лв. преди 1 месец
20.95 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
38.86 лв. преди 1 месец
7.37 лв. преди 1 месец
429.4 лв. преди 1 месец
107.96 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
252.7 лв. преди 1 месец
127.68 лв. преди 1 месец
479.75 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 2 месеца
48.66 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
24.1 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
460.75 лв. преди 2 месеца
24.11 лв. преди 2 месеца
14.26 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
38.31 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
1485.8 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
38.77 лв. преди 2 месеца
18.66 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
68.52 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
41.81 лв. преди 2 месеца
1844.2 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
24.15 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
34.01 лв. преди 2 месеца
97.75 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
14.26 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
14.29 лв. преди 2 месеца
-1.38 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
47.88 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
6692.35 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
38.86 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
14.28 лв. преди 2 месеца
21.16 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
295.16 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
533.91 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
14.29 лв. преди 2 месеца
5.42 лв. преди 2 месеца
41.81 лв. преди 2 месеца
147.4 лв. преди 2 месеца
68.52 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
58.62 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
13832.2 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
48.79 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
26.07 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
28.12 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
14.26 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
38.21 лв. преди 2 месеца
29.04 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
47.56 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
38.86 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
194.48 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
88.18 лв. преди 2 месеца
9.32 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
18.97 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.32 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
23.78 лв. преди 2 месеца
47.56 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
35.49 лв. преди 2 месеца
0.3 лв. преди 2 месеца
38.91 лв. преди 2 месеца
33.94 лв. преди 2 месеца
492.15 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
18.87 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
208.77 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
58.58 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
23.78 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
96.62 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
96.8 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
246 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
24.1 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
48.12 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
1.44 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
24.13 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
4.41 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
38.77 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
146.01 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
38.31 лв. преди 2 месеца
47.56 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.09 лв. преди 2 месеца
246 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
23.11 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
488.36 лв. преди 2 месеца
18.6 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
96.45 лв. преди 2 месеца
46.93 лв. преди 2 месеца
95.14 лв. преди 2 месеца
18.8 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
70599.76 лв. преди 2 месеца
22.18 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
7.39 лв. преди 2 месеца
13.97 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
5.42 лв. преди 2 месеца
46.73 лв. преди 2 месеца
24.15 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
100.07 лв. преди 2 месеца
58.66 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.06 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
18.92 лв. преди 2 месеца
38.38 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
97.03 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
14.28 лв. преди 2 месеца
88.05 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
43.78 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
48.25 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
25.08 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
46.83 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
105.3 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
10.35 лв. преди 2 месеца
9.05 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
96.75 лв. преди 2 месеца
96.31 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
48.06 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
55.66 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
93.1 лв. преди 2 месеца
9.09 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
9.21 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
14.29 лв. преди 2 месеца
48.06 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
194.48 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
97.96 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
21.19 лв. преди 2 месеца
13.98 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
14.26 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
24.1 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
18.95 лв. преди 2 месеца
13.63 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
28.63 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
46.6 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
18.87 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
37.48 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
23.44 лв. преди 2 месеца
4.22 лв. преди 2 месеца
9.06 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
3.4 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
4.22 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
8.96 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
2.45 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
32.04 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
96.8 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
194.37 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
47.13 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
8.37 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
8.88 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
137.44 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
24.15 лв. преди 2 месеца
47.32 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.06 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
20.85 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
73.45 лв. преди 2 месеца
78.38 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
75.97 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
46.6 лв. преди 2 месеца
9.24 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
38.5 лв. преди 2 месеца
96.8 лв. преди 2 месеца
8.96 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
46.93 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
19.14 лв. преди 2 месеца
48.79 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.32 лв. преди 2 месеца
4.41 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
8.89 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
53.73 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
48.79 лв. преди 2 месеца
17.85 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
24.15 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
196.7 лв. преди 2 месеца
23.69 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
492.5 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
14.29 лв. преди 2 месеца
47.47 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
14.29 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
18.6 лв. преди 2 месеца
28.12 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
18.92 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
18.55 лв. преди 2 месеца
38.44 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
6.4 лв. преди 2 месеца
17.21 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
14.28 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
23.81 лв. преди 2 месеца
9.03 лв. преди 2 месеца
8.88 лв. преди 2 месеца
24.15 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
28.55 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
28.11 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
196.42 лв. преди 2 месеца
48.06 лв. преди 2 месеца
14.29 лв. преди 2 месеца
8.96 лв. преди 2 месеца
14.28 лв. преди 2 месеца
47.47 лв. преди 2 месеца
33.99 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
18.6 лв. преди 2 месеца
37.72 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
37.93 лв. преди 2 месеца
18.85 лв. преди 2 месеца
2.45 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
2.19 лв. преди 2 месеца
47.56 лв. преди 2 месеца
9.17 лв. преди 2 месеца
4.16 лв. преди 2 месеца
37.76 лв. преди 2 месеца
18.85 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
28.64 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.2 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
47.56 лв. преди 2 месеца
196.7 лв. преди 2 месеца
32.95 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
23.78 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
10.35 лв. преди 2 месеца
13.67 лв. преди 2 месеца
18.95 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
62.84 лв. преди 2 месеца
9.21 лв. преди 2 месеца
48.06 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
28.55 лв. преди 2 месеца
29.04 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
47.9 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
97.13 лв. преди 2 месеца
38.38 лв. преди 2 месеца
4.16 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
47.13 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
28.66 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
47.23 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
18.95 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
18.87 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
38.91 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
43.81 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
38.83 лв. преди 2 месеца
8.96 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
38.77 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
38.35 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
78.38 лв. преди 2 месеца
9.21 лв. преди 2 месеца
47.56 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
38.86 лв. преди 2 месеца
48.77 лв. преди 2 месеца
9.32 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.06 лв. преди 2 месеца
38.44 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
23.64 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
24.1 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
16.23 лв. преди 2 месеца
24.15 лв. преди 2 месеца
29.04 лв. преди 2 месеца
94.5 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
24.15 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
4.41 лв. преди 2 месеца
9.05 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
88.24 лв. преди 2 месеца
48.1 лв. преди 2 месеца
7.39 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
28.95 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
196.7 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
95.68 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
442.57 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
38.44 лв. преди 2 месеца
13.3 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
38.88 лв. преди 2 месеца
14.26 лв. преди 2 месеца
96.47 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
29.06 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
96.15 лв. преди 2 месеца
48.62 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
48.12 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
97.96 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
8.36 лв. преди 2 месеца
984.8 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
11.32 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
97.13 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
18.92 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
18.6 лв. преди 2 месеца
18.78 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
2.24 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
14.26 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
4.37 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
48.01 лв. преди 2 месеца
38.44 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
11.15 лв. преди 2 месеца
38.31 лв. преди 2 месеца
28.55 лв. преди 2 месеца
29.07 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
73.45 лв. преди 2 месеца
96.87 лв. преди 2 месеца
88.11 лв. преди 2 месеца
3.44 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
24.14 лв. преди 2 месеца
15.28 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
295.09 лв. преди 2 месеца
143.32 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
18.92 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.21 лв. преди 2 месеца
24.15 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
492.5 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
14.28 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
18.41 лв. преди 2 месеца
24.13 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
78.38 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
95.84 лв. преди 2 месеца
41.81 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
9.32 лв. преди 2 месеца
9.32 лв. преди 2 месеца
43.87 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
18.78 лв. преди 2 месеца
18.97 лв. преди 2 месеца
9.06 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
2.45 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
2.46 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
3.44 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
4.2 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
47.98 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
46.93 лв. преди 2 месеца
48.06 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
28.28 лв. преди 2 месеца
37.64 лв. преди 2 месеца
96.45 лв. преди 2 месеца
18.75 лв. преди 2 месеца
28.63 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
189.73 лв. преди 2 месеца
28.56 лв. преди 2 месеца
9.09 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
14.01 лв. преди 2 месеца
16.23 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
18.85 лв. преди 2 месеца
28.5 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.19 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.25 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
97.96 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
28.66 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.32 лв. преди 2 месеца
97.68 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
15.24 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
47.56 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
14.29 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
18.55 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
3.44 лв. преди 2 месеца
8.36 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
4.19 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
18.87 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
15.28 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
18.87 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
4.13 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
7.37 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
48.19 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
28.12 лв. преди 2 месеца
38.38 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
14.29 лв. преди 2 месеца
20.21 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
24.15 лв. преди 2 месеца
4.31 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
38.86 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
73.4 лв. преди 2 месеца
68.37 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
43 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.09 лв. преди 2 месеца
3.44 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
8.36 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
20.85 лв. преди 2 месеца
28.59 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
97.96 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
30.7 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
96.45 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
8.37 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
19.16 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
8.36 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
96.9 лв. преди 2 месеца
14.29 лв. преди 2 месеца
13.98 лв. преди 2 месеца
58.58 лв. преди 2 месеца
26.1 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
14.12 лв. преди 2 месеца
48.79 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
17.93 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
18.82 лв. преди 2 месеца
28.24 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
18.92 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
2.46 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
97.13 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
12.32 лв. преди 2 месеца
14.25 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
18.87 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.21 лв. преди 2 месеца
18.51 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
24.15 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
28.64 лв. преди 2 месеца
16.26 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
28.66 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
83.24 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
18.62 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
97.75 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
47.83 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
14.04 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
23.78 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
95.14 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
38.44 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
28.75 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
24.15 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца