Дарители по кампания - Надежда за Гоги


4.43 лв. преди 1 ден
9.34 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
97.03 лв. преди 1 ден
29.02 лв. преди 1 ден
48.8 лв. преди 1 ден
9.34 лв. преди 1 ден
98.03 лв. преди 1 ден
98.1 лв. преди 1 ден
48.69 лв. преди 1 ден
19.21 лв. преди 1 ден
48.8 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
9.06 лв. преди 1 ден
34.01 лв. преди 1 ден
77.47 лв. преди 1 ден
14.27 лв. преди 1 ден
38.86 лв. преди 1 ден
95.84 лв. преди 1 ден
9.36 лв. преди 1 ден
48.69 лв. преди 1 ден
28.66 лв. преди 1 ден
4.42 лв. преди 1 ден
9.25 лв. преди 1 ден
4.42 лв. преди 1 ден
9.17 лв. преди 1 ден
16.23 лв. преди 1 ден
0.49 лв. преди 1 ден
87.36 лв. преди 1 ден
98.1 лв. преди 1 ден
14.29 лв. преди 1 ден
9.34 лв. преди 1 ден
48.69 лв. преди 1 ден
9.34 лв. преди 1 ден
9.34 лв. преди 1 ден
98.1 лв. преди 1 ден
38.86 лв. преди 1 ден
14.26 лв. преди 1 ден
9.35 лв. преди 1 ден
28.55 лв. преди 1 ден
29.04 лв. преди 1 ден
48.8 лв. преди 1 ден
9.34 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
94.94 лв. преди 1 ден
29.02 лв. преди 1 ден
48.69 лв. преди 1 ден
29.04 лв. преди 1 ден
98.1 лв. преди 1 ден
19.19 лв. преди 1 ден
98.03 лв. преди 1 ден
48.16 лв. преди 1 ден
18.82 лв. преди 1 ден
38.87 лв. преди 1 ден
97.89 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
48.76 лв. преди 1 ден
19.22 лв. преди 1 ден
11.02 лв. преди 1 ден
19.21 лв. преди 1 ден
48.05 лв. преди 1 ден
48.05 лв. преди 1 ден
28.49 лв. преди 1 ден
53.06 лв. преди 1 ден
19.21 лв. преди 1 ден
48.12 лв. преди 1 ден
29.08 лв. преди 1 ден
4.41 лв. преди 1 ден
9.36 лв. преди 1 ден
23.84 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
24.15 лв. преди 1 ден
19.22 лв. преди 1 ден
29.02 лв. преди 1 ден
19.16 лв. преди 1 ден
24.1 лв. преди 1 ден
29.02 лв. преди 1 ден
48.16 лв. преди 1 ден
19.21 лв. преди 1 ден
19.16 лв. преди 1 ден
58.53 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
48.69 лв. преди 1 ден
18.82 лв. преди 1 ден
48.73 лв. преди 1 ден
9.36 лв. преди 1 ден
19.21 лв. преди 1 ден
57.81 лв. преди 1 ден
9.35 лв. преди 1 ден
9.35 лв. преди 1 ден
14.29 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
48.06 лв. преди 2 дни
985.5 лв. преди 2 дни
41.87 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
4.19 лв. преди 2 дни
9.09 лв. преди 2 дни
18.89 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
48.05 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
38.44 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
18.62 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
37.64 лв. преди 2 дни
29.06 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
18.89 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
9.32 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
28.66 лв. преди 2 дни
9.06 лв. преди 2 дни
32.04 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
97.03 лв. преди 2 дни
8.88 лв. преди 2 дни
18.89 лв. преди 2 дни
1.47 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
24.1 лв. преди 2 дни
28.71 лв. преди 2 дни
97.13 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
48.21 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
29.04 лв. преди 2 дни
98.06 лв. преди 2 дни
29.06 лв. преди 2 дни
9.08 лв. преди 2 дни
48.05 лв. преди 2 дни
29.02 лв. преди 2 дни
48.05 лв. преди 2 дни
34.01 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
52.74 лв. преди 2 дни
9.09 лв. преди 2 дни
20.47 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
31.97 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
29.02 лв. преди 2 дни
18.92 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
18.89 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
38.35 лв. преди 2 дни
9.08 лв. преди 2 дни
245.93 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
24.15 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
14.09 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
48.73 лв. преди 2 дни
8.91 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
29.06 лв. преди 2 дни
48.05 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
18.62 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
22.48 лв. преди 2 дни
8.91 лв. преди 2 дни
29.02 лв. преди 2 дни
97.89 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
19.19 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
977.4 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
24.1 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
28.71 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
48.73 лв. преди 2 дни
48.76 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
19 лв. преди 2 дни
18.89 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
48.76 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
47.23 лв. преди 2 дни
4.22 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
19.15 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
107.88 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
48.66 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
38.94 лв. преди 2 дни
13.78 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
14.26 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
194.94 лв. преди 2 дни
9.32 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
8.37 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
47.83 лв. преди 2 дни
48.25 лв. преди 2 дни
38.77 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
23.25 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
47.23 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
19.19 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
18.51 лв. преди 2 дни
9.32 лв. преди 2 дни
29.06 лв. преди 2 дни
9.06 лв. преди 2 дни
28.75 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
24.08 лв. преди 2 дни
28.12 лв. преди 2 дни
18.87 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
9.33 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
46.79 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
19.16 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
48.01 лв. преди 2 дни
8.96 лв. преди 2 дни
14.24 лв. преди 2 дни
47.95 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
14.26 лв. преди 2 дни
18.87 лв. преди 2 дни
14.26 лв. преди 2 дни
19.15 лв. преди 2 дни
19.15 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
15.04 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
28.01 лв. преди 2 дни
18.6 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
19.19 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
19.19 лв. преди 2 дни
98.03 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
4.19 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
19.19 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
43.21 лв. преди 2 дни
9.32 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
48.12 лв. преди 2 дни
33.56 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
1.44 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
29.04 лв. преди 2 дни
19.14 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
3.44 лв. преди 2 дни
48.05 лв. преди 2 дни
9.33 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
68.52 лв. преди 2 дни
38.18 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
96.6 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
37.72 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
98.03 лв. преди 2 дни
9.32 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
9.07 лв. преди 2 дни
10.33 лв. преди 2 дни
29.02 лв. преди 2 дни
1.27 лв. преди 2 дни
19.19 лв. преди 2 дни
246 лв. преди 2 дни
62779.67 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
3.44 лв. преди 2 дни
47.56 лв. преди 2 дни
9.32 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
39.64 лв. преди 2 дни
48.25 лв. преди 2 дни
7.37 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
48.76 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
48.76 лв. преди 2 дни
19.15 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
9.07 лв. преди 2 дни
18.51 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
9.08 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
43.81 лв. преди 2 дни
98.03 лв. преди 2 дни
9.07 лв. преди 2 дни
43.81 лв. преди 2 дни
196.7 лв. преди 2 дни
18.44 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
14.29 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
7.39 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
29.02 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
151.68 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
48.73 лв. преди 2 дни
29.02 лв. преди 2 дни
14.29 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
18.89 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
8.91 лв. преди 2 дни
14.29 лв. преди 2 дни
7.37 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
97.89 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
4.19 лв. преди 2 дни
4.41 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
30.07 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
28.55 лв. преди 2 дни
14.26 лв. преди 2 дни
48.73 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
18.51 лв. преди 2 дни
19.15 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
37.41 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
13.3 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
48.76 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
14 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
28.66 лв. преди 2 дни
8.96 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
18.89 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
48.06 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
14.29 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
14.29 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
121.59 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
49.2 лв. преди 2 дни
4.22 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
47.23 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
48.06 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
19.08 лв. преди 2 дни
4.19 лв. преди 2 дни
29.06 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
18.41 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
201.63 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
18.87 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
28.63 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
24.15 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
48.73 лв. преди 2 дни
88.24 лв. преди 2 дни
14.29 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
7.39 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
48.05 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
18.75 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
8.96 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
48.05 лв. преди 2 дни
9.25 лв. преди 2 дни
18.87 лв. преди 2 дни
48.76 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
97.13 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
13.93 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
38.94 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
48.2 лв. преди 2 дни
19.19 лв. преди 2 дни
48.76 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
6.39 лв. преди 2 дни
25.08 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
9.33 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
48.05 лв. преди 2 дни
1.47 лв. преди 2 дни
48.76 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
70.49 лв. преди 2 дни
28.63 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
8.91 лв. преди 2 дни
8.91 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
97.03 лв. преди 2 дни
147.4 лв. преди 2 дни
48.05 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
2.46 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
47.32 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
48.05 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
9.03 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
18.44 лв. преди 2 дни
48.76 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
23.15 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
3.44 лв. преди 2 дни
15.95 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
29 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
33.43 лв. преди 2 дни
488.36 лв. преди 2 дни
98.03 лв. преди 2 дни
18.78 лв. преди 2 дни
29.04 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
38.94 лв. преди 2 дни
1.47 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
17.21 лв. преди 2 дни
19.15 лв. преди 2 дни
14.06 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
24.13 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
29.02 лв. преди 2 дни
18.44 лв. преди 2 дни
24.15 лв. преди 2 дни
19 лв. преди 2 дни
38.94 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
38.8 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
97.13 лв. преди 2 дни
97.13 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
42.76 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
58.66 лв. преди 2 дни
491.8 лв. преди 2 дни
1.47 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
38.91 лв. преди 2 дни
29.02 лв. преди 2 дни
1.45 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
2.46 лв. преди 2 дни
18.87 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
9.07 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
147.4 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
96.8 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
1.47 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
52.94 лв. преди 2 дни
9.08 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
18.82 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
196.42 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
18.9 лв. преди 2 дни
42.79 лв. преди 2 дни
18.78 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
4.19 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
48.21 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
23.44 лв. преди 2 дни
48.16 лв. преди 2 дни
3.44 лв. преди 2 дни
19.19 лв. преди 2 дни
0.48 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
19.16 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
10.35 лв. преди 2 дни
9.32 лв. преди 2 дни
23.16 лв. преди 2 дни
14.26 лв. преди 2 дни
4.36 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
9.07 лв. преди 2 дни
18.89 лв. преди 2 дни
9.08 лв. преди 2 дни
97.89 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
14.28 лв. преди 2 дни
14.28 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
29.06 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
196.28 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
30.07 лв. преди 2 дни
42.79 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
9.03 лв. преди 2 дни
14.29 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
96.75 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
97 лв. преди 2 дни
96.8 лв. преди 2 дни
48.76 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
13.81 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
48.05 лв. преди 2 дни
48.59 лв. преди 2 дни
18.89 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
48.16 лв. преди 2 дни
196.42 лв. преди 2 дни
23.16 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
48.76 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
28.46 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
48.05 лв. преди 2 дни
97.03 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
98.03 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
97.89 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
48.76 лв. преди 2 дни
18.97 лв. преди 2 дни
29.02 лв. преди 2 дни
18.89 лв. преди 2 дни
18.89 лв. преди 2 дни
38.44 лв. преди 2 дни
16.23 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
9.35 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
48.76 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
20.82 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
18.85 лв. преди 2 дни
19.08 лв. преди 2 дни
14.29 лв. преди 2 дни
19.19 лв. преди 2 дни
48.21 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
29.06 лв. преди 2 дни
7.39 лв. преди 2 дни
29.08 лв. преди 2 дни
29.02 лв. преди 2 дни
4.43 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
3.44 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
29.02 лв. преди 2 дни
4.42 лв. преди 2 дни
19.18 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
29.02 лв. преди 2 дни
101.06 лв. преди 2 дни
97.89 лв. преди 2 дни
43.78 лв. преди 2 дни
15.22 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
48.73 лв. преди 2 дни
98.1 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
97.89 лв. преди 2 дни
14.29 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
97.13 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 2 дни
48.69 лв. преди 2 дни
5.42 лв. преди 2 дни
38.94 лв. преди 2 дни
9.08 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
17.18 лв. преди 2 дни
98.03 лв. преди 2 дни
9.32 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
48.16 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
18.89 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
29.02 лв. преди 2 дни
3.44 лв. преди 2 дни
4.16 лв. преди 2 дни
18.89 лв. преди 2 дни
13.98 лв. преди 2 дни
19.19 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 2 дни
14.26 лв. преди 2 дни
28.75 лв. преди 2 дни
19.21 лв. преди 2 дни
48.8 лв. преди 2 дни
29.02 лв. преди 2 дни
14.27 лв. преди 2 дни
14.26 лв. преди 2 дни
14.26 лв. преди 2 дни
9.36 лв. преди 2 дни
19.22 лв. преди 3 дни
29.08 лв. преди 3 дни
48.76 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
18.82 лв. преди 3 дни
40.91 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
14.26 лв. преди 3 дни
28.64 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
68.47 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
48.76 лв. преди 3 дни
29.02 лв. преди 3 дни
48.69 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
2.45 лв. преди 3 дни
9.29 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
492.5 лв. преди 3 дни
48.69 лв. преди 3 дни
8.91 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
9.33 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
4.42 лв. преди 3 дни
4.43 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
8.96 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
14.29 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
18.92 лв. преди 3 дни
48.69 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
18.82 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
38.94 лв. преди 3 дни
48.12 лв. преди 3 дни
24.15 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
17.21 лв. преди 3 дни
48.69 лв. преди 3 дни
48.76 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
6.39 лв. преди 3 дни
98.1 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
98.1 лв. преди 3 дни
48.79 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
19.21 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
48.73 лв. преди 3 дни
48.21 лв. преди 3 дни
38.88 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
19.16 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
9.24 лв. преди 3 дни
95.84 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
29.02 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
98.1 лв. преди 3 дни
43.78 лв. преди 3 дни
48.05 лв. преди 3 дни
13.72 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
98.03 лв. преди 3 дни
18.75 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
18.89 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
68.52 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
29.06 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
6.4 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
11.32 лв. преди 3 дни
96.8 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
48.59 лв. преди 3 дни
18.23 лв. преди 3 дни
19.15 лв. преди 3 дни
29 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
48.76 лв. преди 3 дни
29.08 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
24.1 лв. преди 3 дни
19.21 лв. преди 3 дни
38.44 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
6.16 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
19.21 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
48.69 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
18.82 лв. преди 3 дни
48.76 лв. преди 3 дни
48.21 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
47.56 лв. преди 3 дни
18.89 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
18.82 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
97.89 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
48.05 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
48.69 лв. преди 3 дни
1.27 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
48.69 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
28.55 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
14.26 лв. преди 3 дни
4.43 лв. преди 3 дни
14.12 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
18.82 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
29.04 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
7.38 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
4.42 лв. преди 3 дни
48.69 лв. преди 3 дни
48.76 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
14.26 лв. преди 3 дни
53.61 лв. преди 3 дни
4.43 лв. преди 3 дни
9.32 лв. преди 3 дни
29.04 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
68.37 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
48.69 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
18.41 лв. преди 3 дни
97.89 лв. преди 3 дни
196.7 лв. преди 3 дни
9.03 лв. преди 3 дни
38.91 лв. преди 3 дни
29.02 лв. преди 3 дни
29.06 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
18.78 лв. преди 3 дни
19.21 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
19.21 лв. преди 3 дни
14.27 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
4.43 лв. преди 3 дни
48.76 лв. преди 3 дни
23.78 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
29.08 лв. преди 3 дни
8.91 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
18.55 лв. преди 3 дни
48.73 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
29.04 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
29.08 лв. преди 3 дни
14.27 лв. преди 3 дни
98.03 лв. преди 3 дни
4.43 лв. преди 3 дни
14.26 лв. преди 3 дни
48.76 лв. преди 3 дни
48.76 лв. преди 3 дни
48.21 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
13.93 лв. преди 3 дни
16.01 лв. преди 3 дни
14.27 лв. преди 3 дни
29.06 лв. преди 3 дни
4.22 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
18.89 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
19.15 лв. преди 3 дни
23.61 лв. преди 3 дни
97.89 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
4.42 лв. преди 3 дни
4.42 лв. преди 3 дни
96.8 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
9.21 лв. преди 3 дни
48.76 лв. преди 3 дни
4.43 лв. преди 3 дни
19.19 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
9.07 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
18.82 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
4.43 лв. преди 3 дни
2957.5 лв. преди 3 дни
29.08 лв. преди 3 дни
9.09 лв. преди 3 дни
4.41 лв. преди 3 дни
18.89 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
2.45 лв. преди 3 дни
13.3 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
48.73 лв. преди 3 дни
5.42 лв. преди 3 дни
48.76 лв. преди 3 дни
18.44 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
48.21 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
78.38 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
18.87 лв. преди 3 дни
29.06 лв. преди 3 дни
18.48 лв. преди 3 дни
47.95 лв. преди 3 дни
48.62 лв. преди 3 дни
286.78 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
98.1 лв. преди 3 дни
13.93 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
38.21 лв. преди 3 дни
4.43 лв. преди 3 дни
24.13 лв. преди 3 дни
48.73 лв. преди 3 дни
4.42 лв. преди 3 дни
38.28 лв. преди 3 дни
47.23 лв. преди 3 дни
47.23 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
95.84 лв. преди 3 дни
47.83 лв. преди 3 дни
47.47 лв. преди 3 дни
24.13 лв. преди 3 дни
18.89 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
8.96 лв. преди 3 дни
98.1 лв. преди 3 дни
48.76 лв. преди 3 дни
24.15 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
29.02 лв. преди 3 дни
18.62 лв. преди 3 дни
8.91 лв. преди 3 дни
48.25 лв. преди 3 дни
48.06 лв. преди 3 дни
8.91 лв. преди 3 дни
28.95 лв. преди 3 дни
28.6 лв. преди 3 дни
48.8 лв. преди 3 дни
9.36 лв. преди 3 дни
9.21 лв. преди 3 дни