Надежда за Гоги Hope for Gogi

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
10901 Дарители
233808.37 EUR дарени от 204517 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Владимир Диамандиев
Бенефициент
Георги Диамандиев - Гоги
Крайна дата
Приключила
Налична сума
312.56 EUR
Владимир Диамандиев организира кампания за Георги Диамандиев - Гоги
Приключила
Налична сума
312.56 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

7-ми март 2023
Здравейте, мили хора! Както вече знаете, Гоги е извън интензивно отделение. От както е в новата си стая започнаха да го посещават специалисти по рехабилитация, за да го раздвижват. В следствие на двете сонди ( в носа и гърлото) , нашето момче разви силна бактериална инфекция, единственият начин да се преодолее тя е чрез затваряне на трахеостомата. Започнаха се опити за спиране на машината за изкуствено дишане. От няколко дни нашият малък герой диша самостоятелно. Стартирахме разговори по отстраняването на трахеостомата. Бяха направени много обстойни прегледи от специалисти, които трябваше да дадат своето становище. Установи се, че детето ни може да диша само без машината, но проблемът е в това, че хранопровода/трахеята му са се свили в резултат на честите интубации. За да се затвори гърлото на Гоги, трябва преди това да се разшири хранопровода/трахеята му с помощта на стенд и след това да се отстрани трахеостомата. Всичко това, нямаше да бъде възможно без всички вас, ХОРА С ОГРОМНИ СЪРЦА! Благодарим ви за огромната подкрепа, която ни оказвате! Битката продължава! Искрено ваши, Семейство Диамандиеви Hello, dear people! As you already know, Gogi is out of intensive care. Since he has been in his new room, rehabilitation specialists have started visiting him to get him moving. As a result of the two probes ( in the nose and throat) , our boy developed a strong bacterial infection, the only way to overcome it is by closing the tracheostomy. Attempts were started to stop the machine for artificial respiration. For several days our little hero has been breathing on his own. We have started discussions on removing the tracheostomy. Many thorough examinations were made by specialists who had to give their opinion. It was determined that our child could breathe on his own without the machine, but the problem was that his esophagus/trachea had shrunk as a result of frequent intubations. In order to close Gogie's throat, his esophagus/trachea must first be dilated using a stent and then the tracheostomy removed. All of this, would not be possible without all of you PEOPLE WITH HUGE HEARTS! Thank you for your tremendous support! The battle continues!
Документи Общо: 1 документа
29400 BGN Плащане по фактура
49.34 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.