Дарители по кампания - Надежда за Иван! Никой не се бори сам!


83.31 лв. преди 1 месец
472.44 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
38.86 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
170.7 лв. преди 2 месеца
488.36 лв. преди 2 месеца
95.15 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
295.3 лв. преди 2 месеца
38.88 лв. преди 2 месеца
275.58 лв. преди 2 месеца
24.1 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
492.5 лв. преди 2 месеца
94.8 лв. преди 2 месеца
77.38 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.32 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
7.25 лв. преди 2 месеца
19 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
97 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
30.13 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
97.11 лв. преди 2 месеца
38.35 лв. преди 2 месеца
13.97 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
16.26 лв. преди 2 месеца
38.44 лв. преди 2 месеца
33.52 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
53.69 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
48.16 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
4.12 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
0.48 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
97.96 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
8.91 лв. преди 2 месеца
28.55 лв. преди 2 месеца
4.22 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
48.21 лв. преди 2 месеца
24.11 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
18.55 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
117.82 лв. преди 2 месеца
97.96 лв. преди 2 месеца
29.04 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
18.48 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
1894.91 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
29.02 лв. преди 2 месеца
14.26 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
24.13 лв. преди 2 месеца
16.23 лв. преди 2 месеца
8.09 лв. преди 2 месеца
159.38 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
8.88 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
4.41 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
7.38 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
27.87 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
47.87 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
19.21 лв. преди 2 месеца
47.32 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
68.52 лв. преди 2 месеца
42.68 лв. преди 2 месеца
2.24 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
2.46 лв. преди 2 месеца
484.71 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
5.18 лв. преди 2 месеца
29.08 лв. преди 2 месеца
38.35 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
488.36 лв. преди 2 месеца
68.52 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
Shape