Дарители по кампания - Надежда за Калин


98.09 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
78.38 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
6.4 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
78.38 лв. преди 3 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
1.47 лв. преди 4 месеца
48.76 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
93.1 лв. преди 4 месеца
24.13 лв. преди 4 месеца
292.75 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
19.19 лв. преди 5 месеца
48.21 лв. преди 5 месеца
48.76 лв. преди 5 месеца
19.21 лв. преди 5 месеца
43.81 лв. преди 5 месеца
19.22 лв. преди 5 месеца
48.8 лв. преди 5 месеца
96.6 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
95.84 лв. преди 6 месеца
48.8 лв. преди 6 месеца
48.73 лв. преди 6 месеца
18.36 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
4.43 лв. преди 6 месеца
96.87 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
96.04 лв. преди 6 месеца
48.69 лв. преди 6 месеца
48.8 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
9.07 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
34.01 лв. преди 6 месеца
9.32 лв. преди 6 месеца
18.36 лв. преди 6 месеца
97.89 лв. преди 6 месеца
38.86 лв. преди 6 месеца
48.8 лв. преди 6 месеца
9.07 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
19.19 лв. преди 6 месеца
28.55 лв. преди 6 месеца
14.28 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
492.5 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
98.1 лв. преди 6 месеца
147.4 лв. преди 6 месеца
48.69 лв. преди 6 месеца
98.1 лв. преди 6 месеца
48.76 лв. преди 6 месеца
38.38 лв. преди 6 месеца
97.89 лв. преди 6 месеца
196.7 лв. преди 6 месеца
487 лв. преди 6 месеца
392.5 лв. преди 6 месеца
46.93 лв. преди 6 месеца
492.15 лв. преди 6 месеца
2.46 лв. преди 6 месеца
46.93 лв. преди 6 месеца
53.69 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
48.76 лв. преди 6 месеца
48.66 лв. преди 6 месеца
18.6 лв. преди 6 месеца
38.94 лв. преди 6 месеца
4.43 лв. преди 6 месеца
142.12 лв. преди 6 месеца
96.9 лв. преди 6 месеца
97.03 лв. преди 6 месеца
98.1 лв. преди 6 месеца
98.03 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
47.95 лв. преди 6 месеца
95.14 лв. преди 6 месеца
48.8 лв. преди 6 месеца
98.03 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
29.04 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
23.78 лв. преди 6 месеца
18.87 лв. преди 6 месеца
19.19 лв. преди 6 месеца
96.8 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
98.1 лв. преди 6 месеца
147.4 лв. преди 6 месеца
96.87 лв. преди 6 месеца
98.1 лв. преди 6 месеца
Shape