Дарители по кампания - Надежда за Калин


48.76 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
93.1 лв. преди 1 седмица
24.13 лв. преди 2 седмици
292.75 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.19 лв. преди 3 седмици
48.21 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
43.81 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
96.6 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 2 месеца
95.84 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
48.73 лв. преди 2 месеца
18.36 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
96.87 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 2 месеца
96.04 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
34.01 лв. преди 2 месеца
9.32 лв. преди 2 месеца
18.36 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
38.86 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
9.07 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
28.55 лв. преди 2 месеца
14.28 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
492.5 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
147.4 лв. преди 2 месеца
48.69 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
38.38 лв. преди 2 месеца
97.89 лв. преди 2 месеца
196.7 лв. преди 2 месеца
487 лв. преди 2 месеца
392.5 лв. преди 2 месеца
46.93 лв. преди 2 месеца
492.15 лв. преди 2 месеца
2.46 лв. преди 2 месеца
46.93 лв. преди 2 месеца
53.69 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
48.76 лв. преди 2 месеца
48.66 лв. преди 2 месеца
18.6 лв. преди 2 месеца
38.94 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
142.12 лв. преди 2 месеца
96.9 лв. преди 2 месеца
97.03 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
19.22 лв. преди 2 месеца
47.95 лв. преди 2 месеца
95.14 лв. преди 2 месеца
48.8 лв. преди 2 месеца
98.03 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
29.04 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
23.78 лв. преди 2 месеца
18.87 лв. преди 2 месеца
19.19 лв. преди 2 месеца
96.8 лв. преди 2 месеца
9.36 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
147.4 лв. преди 2 месеца
96.87 лв. преди 2 месеца
98.1 лв. преди 2 месеца
Shape