Дарители по кампания - Надежда за Лили


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.35 лв. преди 3 седмици
196.28 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 2 месеца
9.21 лв. преди 2 месеца
13.93 лв. преди 3 месеца
28.5 лв. преди 3 месеца
33.25 лв. преди 3 месеца
146.91 лв. преди 3 месеца
295.3 лв. преди 3 месеца
1701.94 лв. преди 3 месеца
20.95 лв. преди 3 месеца
9.25 лв. преди 3 месеца
196.7 лв. преди 3 месеца
43.87 лв. преди 3 месеца
48.12 лв. преди 4 месеца
20.21 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
97.89 лв. преди 4 месеца
28.75 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
1111.5 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
29.02 лв. преди 4 месеца
193.7 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
97 лв. преди 4 месеца
78.38 лв. преди 4 месеца
47.23 лв. преди 4 месеца
315.02 лв. преди 4 месеца
108.79 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
96.31 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
1054.64 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
97.96 лв. преди 4 месеца
28.67 лв. преди 4 месеца
96.6 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
97.96 лв. преди 4 месеца
959.22 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
38.94 лв. преди 4 месеца
17.24 лв. преди 4 месеца
15.89 лв. преди 4 месеца
29.06 лв. преди 4 месеца
47.98 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
28.63 лв. преди 4 месеца
9.21 лв. преди 4 месеца
196.42 лв. преди 4 месеца
37.41 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
48.59 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
2.46 лв. преди 4 месеца
96.8 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
13.75 лв. преди 4 месеца
196.56 лв. преди 4 месеца
96.6 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
18.78 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.07 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
9.07 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
18.6 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
32.04 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
18.75 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
29.06 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
14.11 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
18.82 лв. преди 4 месеца
4.42 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
9.34 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
9.32 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
18.51 лв. преди 4 месеца
9.36 лв. преди 4 месеца
19.18 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
14.29 лв. преди 4 месеца
29.08 лв. преди 4 месеца
48.05 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
86.27 лв. преди 4 месеца
98.1 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
47.98 лв. преди 4 месеца
4.43 лв. преди 4 месеца
5235.45 лв. преди 4 месеца
37.48 лв. преди 4 месеца
97.89 лв. преди 4 месеца
98.03 лв. преди 4 месеца
48.69 лв. преди 4 месеца
48.8 лв. преди 4 месеца
20.21 лв. преди 4 месеца
19.21 лв. преди 4 месеца
Shape