Всички новини за кампания Надежда за Лили

21-ви май 2024
Лиляна Илиева
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте, това са малка част от парите за поредната вливка. Благодаря ви много,че още сте тук за мен! Hello, this is a small fraction of the money for another infusion. Thank you so much for still being here for me!

4090.85 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
17-ти април 2024
Лиляна Илиева
Одобрено изплащане Одобрено изплащане

Здравейте, предстои поредна вливка. Имам страхотни новини от предната вливка със скенер, но още не намирам думите, за да ви съобщя...скоро ще е! Благодаря е малко! Благодаря Ви Добри хора! Благодаря Боже! Hi, another infusion is coming up. I have some great news from the last scanner infusion, but I can't find the words to tell you yet...it will be soon! Thanks a bit! Thank you good people! Thank God!

10000.96 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
21-ви март 2024
Лиляна Илиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, предстои поредна вливка и скенер този път. Стискайте палци 👍 Hello, another infusion and scanner is coming this time. Fingers crossed 👍

10113.6 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
29-ти февруари 2024
Лиляна Илиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, група. Предстои вливка на 8ми март, но пускам по-рано плащането, за да стигне навреме. Благодаря отново 🤗 Благодаря на майката на Вики за щедростта и добрината! Искрени съболезнования ❤️ Hello, group. I have an infusion coming up on the 8th of March, but I'm putting the payment in early so it gets here on time. Thanks again 🤗 Thanks to Vicki's mom for her generosity and kindness! Sincere condolences ❤️

10113.6 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
7-ми февруари 2024
Лиляна Илиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, предстои поредна вливка! Благодаря ви! Hello, another infusion is coming! Thank you!

9721.6 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
2-ри януари 2024
Лиляна Илиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, добри хора. Ще ходя на поредната вливка на 2 януари и изисквам плащане. Събраха се точно за една вливка. Но ще трябват още за поне 15! Моля ви помогнете! Hello, good people. I will be going for another infusion on the 2nd of January and require payment. Have collected just in time for an infusion. But will need more for at least 15! Please help!

9682.4 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
20-ти декември 2023
Лиляна Илиева
Продължение на лечението 20.12.23г Continuation of treatment 20.12.23

Здравейте, добри хора. Искам първо да ви благодаря, защото благодарение на вас съм тук! Премина почти година на лечение в Memorial, град Истанбул. Всичко вървеше добре, освен едно образование, което растеше въпреки вливките. Онколога назначи операция и аз му се доверих. Тя се състоя на 13.12.23 и сп... Hello, good people. First of all, I want to thank you because thanks to you I am here! It has been almost a year of treatment in Memorial, Istanbul. Everything went well, except for an education that was growing despite the infusions. The oncologist scheduled surgery and I trusted him. It took place...

18-ти октомври 2023
Лиляна Илиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, това ще е вече не знам коя вливка ..... Предния път съм объркала и два пъти съм написала 11 вливка, та сега скачам директно на 13. Нещата вървят засега добре. Ходя сутринта със самолет и се връщам вечерта , за да пестим от хотел. Нещата се получават засега, с Бога напред и нагоре. Благода... Hi, this will be I don't know which infusion anymore ..... Last time I messed up and wrote 11 infusion twice, so now I'm jumping straight to 13. Things are going well so far. I'm taking a plane in the morning and coming back in the evening , to save on hotel. Things are working out so far, onwards a...

7504.88 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
27-ми септември 2023
Лиляна Илиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, това е 11 вливка. Засега всичко върви наред. Ще ходя пак на 3 октомври със самолет сутринта и със самолет вечерта, за да пестим от хотели 🤗 Бъдете живи и здрави 🍀 Hello, this is 11 infusion. So far everything is going fine. I'll be going again on October 3 by plane in the morning and by plane in the evening to save on hotels 🤗 Be safe and sound 🍀

7526.4 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
11-ти септември 2023
Лиляна Илиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, хора! Това ще е 11 вливка и нещата са добре засега. Hello, people! This will be the 11th infusion and things are good so far.

6350.4 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
15-ти август 2023
Лиляна Илиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, добри хора! Тегля и за десетата вливка. Миналия път преди деветата вливка имах скенер и новините са повече от чудесни! Почти го няма! Няма го ПОЧТИ, хора! И професора беше доста очуден и много се зарадва. Останало е само едно образование, което ще борим. Но професора каза, че ще трябва... Hello, good people! I'm pulling for the tenth infusion. I had a scan last time before the ninth infusion and the news is more than great! Almost gone! It's ALMOST gone, people! And the professor was quite amazed and very pleased. There is only one education left to fight. But the professor said we...

6350.4 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
15-ти август 2023
Лиляна Илиева
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте, добри хора! Тегля и за десетата вливка. Миналия път преди деветата вливка имах скенер и новините са повече от чудесни! Почти го няма! Няма го ПОЧТИ, хора! И професора беше доста очуден и много се зарадва. Останало е само едно образование, което ще борим. Но професора каза, че ще трябва... Hello, good people! I'm pulling for the tenth infusion. I had a scan last time before the ninth infusion and the news is more than great! Almost gone! It's ALMOST gone, people! And the professor was quite amazed and very pleased. There is only one education left to fight. But the professor said we...