Дарители по кампания - Надежда за Нелис


18.87 лв. преди 1 час
1.47 лв. преди 2 часа
9.36 лв. преди 10 часа
14.29 лв. преди 12 часа
29.02 лв. преди 15 часа
18.87 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 1 ден
19.22 лв. преди 2 дни
1.96 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
19.22 лв. преди 3 дни
840.23 лв. преди 4 дни
147.4 лв. преди 4 дни
29.04 лв. преди 4 дни
97 лв. преди 4 дни
29.04 лв. преди 4 дни
13.98 лв. преди 4 дни
9.36 лв. преди 4 дни
97.03 лв. преди 4 дни
9.36 лв. преди 5 дни
196.7 лв. преди 5 дни
4.42 лв. преди 6 дни
34.97 лв. преди 6 дни
53.7 лв. преди 6 дни
9.34 лв. преди 1 седмица
8.34 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
19.22 лв. преди 1 седмица
463.91 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
3.44 лв. преди 1 седмица
48.8 лв. преди 1 седмица
4.43 лв. преди 1 седмица
38.91 лв. преди 1 седмица
98.1 лв. преди 1 седмица
38.86 лв. преди 1 седмица
48.73 лв. преди 1 седмица
266 лв. преди 1 седмица
38.94 лв. преди 1 седмица
196.7 лв. преди 1 седмица
19.19 лв. преди 1 седмица
4.42 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
96.62 лв. преди 1 седмица
18.75 лв. преди 1 седмица
9.36 лв. преди 1 седмица
29.02 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
24.13 лв. преди 1 седмица
18.51 лв. преди 1 седмица
48.69 лв. преди 1 седмица
29.08 лв. преди 2 седмици
209 лв. преди 2 седмици
488.36 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
50.77 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
28.95 лв. преди 2 седмици
19.21 лв. преди 2 седмици
144.93 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
48.69 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
492.5 лв. преди 2 седмици
29.08 лв. преди 2 седмици
24.15 лв. преди 2 седмици
19.19 лв. преди 2 седмици
19.22 лв. преди 2 седмици
48.73 лв. преди 2 седмици
98.03 лв. преди 2 седмици
4.43 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
295.3 лв. преди 2 седмици
4.43 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
342 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
97.89 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
96.6 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
29.08 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
9.36 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
18.95 лв. преди 2 седмици
98.1 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
38.94 лв. преди 2 седмици
9.09 лв. преди 2 седмици
19 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
48.17 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
96.87 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
18.89 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
14.25 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
98.03 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
48.73 лв. преди 2 седмици
48.8 лв. преди 2 седмици
19.21 лв. преди 2 седмици
4.43 лв. преди 2 седмици
48.76 лв. преди 2 седмици
57.76 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
52.9 лв. преди 2 седмици
9.32 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
2209.68 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
10.32 лв. преди 3 седмици
491.8 лв. преди 3 седмици
0.48 лв. преди 3 седмици
14.29 лв. преди 3 седмици
38.94 лв. преди 3 седмици
18.87 лв. преди 3 седмици
9.08 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
196.42 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
9.09 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
19.19 лв. преди 3 седмици
24.15 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
29.02 лв. преди 3 седмици
38.94 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
8.91 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
18.62 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
10.33 лв. преди 3 седмици
38.86 лв. преди 3 седмици
9.08 лв. преди 3 седмици
48.05 лв. преди 3 седмици
14.27 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
18.22 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
4.13 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
29.06 лв. преди 3 седмици
24.15 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
6.39 лв. преди 3 седмици
97.03 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
14.07 лв. преди 3 седмици
28.63 лв. преди 3 седмици
12.95 лв. преди 3 седмици
23.76 лв. преди 3 седмици
147.4 лв. преди 3 седмици
48.16 лв. преди 3 седмици
19.14 лв. преди 3 седмици
16.25 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
48.05 лв. преди 3 седмици
27.05 лв. преди 3 седмици
1.47 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
290.8 лв. преди 3 седмици
19.19 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
96.8 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
2.24 лв. преди 3 седмици
9.08 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
18.48 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
48.21 лв. преди 3 седмици
38.91 лв. преди 3 седмици
38.93 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
41.81 лв. преди 3 седмици
18.95 лв. преди 3 седмици
196.42 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
4.13 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
9.09 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
14.26 лв. преди 3 седмици
97.13 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
18.62 лв. преди 3 седмици
1.27 лв. преди 3 седмици
0.49 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
97.89 лв. преди 3 седмици
147.29 лв. преди 3 седмици
28.12 лв. преди 3 седмици
8.96 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
38.91 лв. преди 3 седмици
75.63 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
14.29 лв. преди 3 седмици
94.23 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
14.28 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
47.12 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
6.4 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
94.51 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
8.96 лв. преди 3 седмици
19 лв. преди 3 седмици
18.27 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
9.07 лв. преди 3 седмици
8.92 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
26.1 лв. преди 3 седмици
5.42 лв. преди 3 седмици
9.21 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
4.19 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
19 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
96.75 лв. преди 3 седмици
48.21 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
29.06 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
196.56 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
18.6 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
97.13 лв. преди 3 седмици
48.05 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
88.05 лв. преди 3 седмици
1.47 лв. преди 3 седмици
48.05 лв. преди 3 седмици
29.02 лв. преди 3 седмици
11.8 лв. преди 3 седмици
28.12 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
96.16 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
33.94 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
47.47 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
196.42 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
9.08 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
6.39 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
984.8 лв. преди 3 седмици
29.06 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
38.91 лв. преди 3 седмици
14.26 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
18.89 лв. преди 3 седмици
14.28 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.19 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.79 лв. преди 3 седмици
14.02 лв. преди 3 седмици
29.06 лв. преди 3 седмици
1.47 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
48.19 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
18.62 лв. преди 3 седмици
47.04 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
98.06 лв. преди 3 седмици
18.62 лв. преди 3 седмици
14.26 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
29.06 лв. преди 3 седмици
48.77 лв. преди 3 седмици
9.24 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
18.48 лв. преди 3 седмици
24.11 лв. преди 3 седмици
38.88 лв. преди 3 седмици
96.6 лв. преди 3 седмици
18.89 лв. преди 3 седмици
18.48 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
19 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
53.73 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
9.24 лв. преди 3 седмици
24.13 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
48.16 лв. преди 3 седмици
47.02 лв. преди 3 седмици
18.97 лв. преди 3 седмици
18.6 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
9.07 лв. преди 3 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
20.21 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
9.06 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.19 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
18.48 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
9.24 лв. преди 3 седмици
18.92 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
18.87 лв. преди 3 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
96.6 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
37.64 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
4.12 лв. преди 3 седмици
23.78 лв. преди 3 седмици
19 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
190.54 лв. преди 3 седмици
28.12 лв. преди 3 седмици
47.23 лв. преди 3 седмици
38.94 лв. преди 3 седмици
28.12 лв. преди 3 седмици
24.13 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
18.75 лв. преди 3 седмици
28.63 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
48.21 лв. преди 3 седмици
18.97 лв. преди 3 седмици
97.89 лв. преди 3 седмици
38.94 лв. преди 3 седмици
36.97 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
1.44 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
18.97 лв. преди 3 седмици
93.88 лв. преди 3 седмици
196.7 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
196.28 лв. преди 3 седмици
196.56 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
19.19 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
9.08 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
74.55 лв. преди 3 седмици
48.05 лв. преди 3 седмици
18.48 лв. преди 3 седмици
18.92 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
73.4 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
43.8 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
24.13 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
48.12 лв. преди 3 седмици
28.71 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
29.06 лв. преди 3 седмици
48.16 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
0.3 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
14.28 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
12.29 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
96.8 лв. преди 3 седмици
18.89 лв. преди 3 седмици
3.44 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
196.7 лв. преди 3 седмици
57.94 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
14.29 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
38.35 лв. преди 3 седмици
38.86 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
43.28 лв. преди 3 седмици
28.75 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
13.27 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
0.3 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
18.23 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
18.51 лв. преди 3 седмици
877.56 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
38.94 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
18.87 лв. преди 3 седмици
142.12 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
9.07 лв. преди 3 седмици
393.9 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
94.72 лв. преди 3 седмици
48.79 лв. преди 3 седмици
1.47 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
10.57 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
18.48 лв. преди 3 седмици
8.96 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
9.09 лв. преди 3 седмици
44.76 лв. преди 3 седмици
23.44 лв. преди 3 седмици
14.27 лв. преди 3 седмици
29.06 лв. преди 3 седмици
18.92 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
95.84 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
14.26 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
0.49 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
5.17 лв. преди 3 седмици
8.88 лв. преди 3 седмици
147.4 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
24.11 лв. преди 3 седмици
24.11 лв. преди 3 седмици
14.29 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
48.25 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
8.96 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
9.09 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
29.02 лв. преди 3 седмици
19.19 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
97.89 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
8.96 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
19.16 лв. преди 3 седмици
19.19 лв. преди 3 седмици
48.69 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
14.28 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
9.07 лв. преди 3 седмици
23.67 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
29.06 лв. преди 3 седмици
9.06 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
28.63 лв. преди 3 седмици
142.12 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
4.43 лв. преди 3 седмици
14.26 лв. преди 3 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
18.62 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
38.94 лв. преди 3 седмици
18.8 лв. преди 3 седмици
19.19 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
18.36 лв. преди 3 седмици
8.84 лв. преди 3 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
24.13 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
29.02 лв. преди 3 седмици
29.07 лв. преди 3 седмици
48.16 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
38.9 лв. преди 3 седмици
8.36 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
29.02 лв. преди 3 седмици
98.1 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
48.8 лв. преди 3 седмици
147.4 лв. преди 3 седмици
9.09 лв. преди 3 седмици
47.13 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
96.45 лв. преди 3 седмици
97.89 лв. преди 3 седмици
147.4 лв. преди 3 седмици
28.63 лв. преди 3 седмици
29.08 лв. преди 3 седмици
28.75 лв. преди 3 седмици
4.22 лв. преди 3 седмици
9.32 лв. преди 3 седмици
71.2 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
8.96 лв. преди 3 седмици
38.38 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
53.73 лв. преди 3 седмици
14.26 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
0.49 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
9.36 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
19 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
196.56 лв. преди 3 седмици
48.05 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
19.21 лв. преди 3 седмици
48.76 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
98.03 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
86.89 лв. преди 4 седмици
28.66 лв. преди 4 седмици
18.89 лв. преди 4 седмици
19.19 лв. преди 4 седмици
47.32 лв. преди 4 седмици
4.43 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
1130.4 лв. преди 4 седмици
38.44 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
9.32 лв. преди 4 седмици
9.34 лв. преди 4 седмици
18.89 лв. преди 4 седмици
52.98 лв. преди 4 седмици
96.45 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
18.82 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
18.82 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
95.14 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
18.89 лв. преди 4 седмици
9.34 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
29.08 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
48.76 лв. преди 4 седмици
8.91 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
9.34 лв. преди 4 седмици
18.92 лв. преди 4 седмици
18.41 лв. преди 4 седмици
18.92 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
48.73 лв. преди 4 седмици
29.02 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
48.76 лв. преди 4 седмици
14.29 лв. преди 4 седмици
18.51 лв. преди 4 седмици
48.73 лв. преди 4 седмици
38.91 лв. преди 4 седмици
48.76 лв. преди 4 седмици
18.51 лв. преди 4 седмици
48.76 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
9.32 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 4 седмици
96.8 лв. преди 4 седмици
47.88 лв. преди 4 седмици
29.06 лв. преди 4 седмици
67.47 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 4 седмици
47.32 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
19.16 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
18.62 лв. преди 4 седмици
18.44 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
28.64 лв. преди 4 седмици
28.66 лв. преди 4 седмици
48.69 лв. преди 4 седмици
68.52 лв. преди 4 седмици
48.69 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
48.06 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
8.96 лв. преди 4 седмици
18.82 лв. преди 4 седмици
20.55 лв. преди 4 седмици
17.55 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
28.95 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
48.73 лв. преди 4 седмици
9.34 лв. преди 4 седмици
29.02 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 4 седмици
29.04 лв. преди 4 седмици
19.19 лв. преди 4 седмици
48.69 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
98.09 лв. преди 4 седмици
24.04 лв. преди 4 седмици
19.19 лв. преди 4 седмици
18.82 лв. преди 4 седмици
18.89 лв. преди 4 седмици
23.78 лв. преди 4 седмици
48.05 лв. преди 4 седмици
29.08 лв. преди 4 седмици
18.6 лв. преди 4 седмици
24.08 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
21.15 лв. преди 4 седмици
34.01 лв. преди 4 седмици
18.44 лв. преди 4 седмици
29.04 лв. преди 4 седмици
48.73 лв. преди 4 седмици
97.13 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
48.69 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
20.16 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
9.33 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 4 седмици
33.96 лв. преди 4 седмици
29.04 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
190.96 лв. преди 4 седмици
48.76 лв. преди 4 седмици
29.04 лв. преди 4 седмици
237.32 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
38.38 лв. преди 4 седмици
48.69 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 4 седмици
97.13 лв. преди 4 седмици
18.82 лв. преди 4 седмици
58.58 лв. преди 4 седмици
96.62 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
48.21 лв. преди 4 седмици
29.04 лв. преди 4 седмици
29.08 лв. преди 4 седмици
11.32 лв. преди 4 седмици
63.66 лв. преди 4 седмици
18.51 лв. преди 4 седмици
48.8 лв. преди 4 седмици
6.39 лв. преди 4 седмици
94.51 лв. преди 4 седмици
19.22 лв. преди 4 седмици
18.62 лв. преди 4 седмици
8.85 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
18.82 лв. преди 4 седмици
98.1 лв. преди 4 седмици
57.94 лв. преди 4 седмици
9.03 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
48.76 лв. преди 4 седмици
196.28 лв. преди 4 седмици
29.04 лв. преди 4 седмици
48.69 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
48.25 лв. преди 4 седмици
29.04 лв. преди 4 седмици
48.05 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 4 седмици
48.73 лв. преди 4 седмици
29.04 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
9.34 лв. преди 4 седмици
83.27 лв. преди 4 седмици
97.89 лв. преди 4 седмици
98.03 лв. преди 4 седмици
48.76 лв. преди 4 седмици
19.15 лв. преди 4 седмици
46.6 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
9.36 лв. преди 4 седмици
28.55 лв. преди 4 седмици
18.82 лв. преди 4 седмици
19.21 лв. преди 4 седмици
48.05 лв. преди 4 седмици
19.19 лв. преди 4 седмици
38.86 лв. преди 4 седмици
23.78 лв. преди 4 седмици
9.32 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
45.84 лв. преди 4 седмици
14.26 лв. преди 4 седмици
94.94 лв. преди 4 седмици
24.15 лв. преди 4 седмици
48.25 лв. преди 4 седмици
48.76 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
21.92 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
77.47 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.06 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
53.58 лв. преди 1 месец
2024.09 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.87 лв. преди 1 месец
38.94 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
146.01 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
492.5 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
58.62 лв. преди 1 месец
48.12 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
11.32 лв. преди 1 месец
95.31 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
4.2 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
48.62 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
18.51 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
85.1 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
28.64 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
24.13 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
97 лв. преди 1 месец
23.69 лв. преди 1 месец
95.14 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
8.37 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
295.3 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
117.74 лв. преди 1 месец
6.4 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
38.4 лв. преди 1 месец
6.16 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
32.56 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
8.37 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
33.94 лв. преди 1 месец
8.96 лв. преди 1 месец
47.9 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
23.12 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
475.29 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
25.08 лв. преди 1 месец
57.88 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
9.06 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
40.82 лв. преди 1 месец
3.44 лв. преди 1 месец
7.14 лв. преди 1 месец
20.82 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
28.63 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
291.76 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
8.96 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
38.86 лв. преди 1 месец
28.63 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
4.2 лв. преди 1 месец
29.02 лв. преди 1 месец
58.62 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
889.68 лв. преди 1 месец
53.73 лв. преди 1 месец
97.89 лв. преди 1 месец
4.36 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
21.15 лв. преди 1 месец
31.67 лв. преди 1 месец
99.72 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
58.66 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
15.22 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
24.13 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
196.42 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
96.75 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
3496.48 лв. преди 1 месец
18.97 лв. преди 1 месец
97.13 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.07 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.19 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
28.63 лв. преди 1 месец
97.96 лв. преди 1 месец
47.95 лв. преди 1 месец
14.28 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
40.91 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
29.04 лв. преди 1 месец
24.1 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
94.31 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
615.64 лв. преди 1 месец
146.01 лв. преди 1 месец
9.24 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
36.35 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
18.95 лв. преди 1 месец
13.72 лв. преди 1 месец
4.37 лв. преди 1 месец
28.75 лв. преди 1 месец
38.31 лв. преди 1 месец
194.94 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
194.72 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
295.09 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 1 месец
147.29 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
2650.63 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
48.69 лв. преди 1 месец
48.76 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
29.08 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
18.48 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
18.92 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
98.03 лв. преди 1 месец
98.1 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.06 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
196.7 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
9.09 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
29.06 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
18.85 лв. преди 1 месец
28.75 лв. преди 1 месец
24.15 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
18.6 лв. преди 1 месец
21.2 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
41.9 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
5.18 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
28.55 лв. преди 1 месец
19.21 лв. преди 1 месец
47.98 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
9.32 лв. преди 1 месец
<