Дарители по кампания - НАДЕЖДА ЗА НОВ ЖИВОТ


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.18 лв. преди 5 дни
98 лв. преди 5 дни
9.34 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
48.12 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
58.55 лв. преди 4 седмици
19.15 лв. преди 1 месец
91.59 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
97 лв. преди 1 месец
95 лв. преди 6 месеца
48.25 лв. преди 6 месеца
6.38 лв. преди 6 месеца
47.88 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
492 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
48.67 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
48.64 лв. преди 6 месеца
9.31 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
48.21 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
48.71 лв. преди 6 месеца
48.21 лв. преди 6 месеца
18.51 лв. преди 6 месеца
21.17 лв. преди 6 месеца
31.02 лв. преди 6 месеца
1.47 лв. преди 6 месеца
78.24 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
38.9 лв. преди 7 месеца
38.9 лв. преди 7 месеца
48.16 лв. преди 7 месеца
18.92 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
48.25 лв. преди 7 месеца
29.03 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
19.15 лв. преди 7 месеца
15.26 лв. преди 7 месеца
28.98 лв. преди 7 месеца
8.96 лв. преди 7 месеца
23.76 лв. преди 7 месеца
97.77 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
19.12 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
105.88 лв. преди 7 месеца
97.13 лв. преди 7 месеца
14.27 лв. преди 7 месеца
98.3 лв. преди 7 месеца
19.14 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
8.91 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
9.08 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
48 лв. преди 7 месеца
96.8 лв. преди 7 месеца
28.75 лв. преди 7 месеца
48.25 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
48.71 лв. преди 7 месеца
48.71 лв. преди 7 месеца
28.96 лв. преди 7 месеца
48.05 лв. преди 7 месеца
137.4 лв. преди 7 месеца
19 лв. преди 7 месеца
18.92 лв. преди 7 месеца
13.77 лв. преди 7 месеца
98.12 лв. преди 7 месеца
43.72 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
48.71 лв. преди 7 месеца
95.76 лв. преди 7 месеца
97 лв. преди 7 месеца
96.62 лв. преди 7 месеца
9.21 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
48.64 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
Shape