Дарители по кампания - НАДЕЖДА ЗА ТИХОМИР! МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ МИ!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

-0.01 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 4 месеца
19 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
9.5 лв. преди 6 месеца
1139.76 лв. преди 6 месеца
47.5 лв. преди 6 месеца
56.05 лв. преди 7 месеца
213.28 лв. преди 7 месеца
117.67 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
53.12 лв. преди 7 месеца
18.89 лв. преди 7 месеца
394.25 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
32 лв. преди 7 месеца
19.18 лв. преди 7 месеца
105.88 лв. преди 7 месеца
4.41 лв. преди 7 месеца
0.48 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
18.89 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
97.92 лв. преди 7 месеца
48.64 лв. преди 7 месеца
190.05 лв. преди 7 месеца
1887.89 лв. преди 7 месеца
33.5 лв. преди 7 месеца
48.71 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
18.87 лв. преди 7 месеца
38.31 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
97.13 лв. преди 7 месеца
48.12 лв. преди 7 месеца
18.89 лв. преди 7 месеца
29.05 лв. преди 7 месеца
19.15 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
8.34 лв. преди 7 месеца
9.25 лв. преди 7 месеца
4.41 лв. преди 7 месеца
1821.2 лв. преди 7 месеца
97.77 лв. преди 7 месеца
7.11 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
11.31 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
4.41 лв. преди 7 месеца
29.05 лв. преди 7 месеца
13.66 лв. преди 7 месеца
28.55 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
4.41 лв. преди 7 месеца
9.08 лв. преди 7 месеца
48.05 лв. преди 7 месеца
19.15 лв. преди 7 месеца
19.15 лв. преди 7 месеца
77.55 лв. преди 7 месеца
15.26 лв. преди 7 месеца
28.55 лв. преди 7 месеца
4.35 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
18.78 лв. преди 7 месеца
19.14 лв. преди 7 месеца
19.11 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
96.62 лв. преди 7 месеца
16.24 лв. преди 7 месеца
18.92 лв. преди 7 месеца
1.47 лв. преди 7 месеца
9.08 лв. преди 7 месеца
6.3 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
48.71 лв. преди 7 месеца
18.9 лв. преди 7 месеца
38.81 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
9.07 лв. преди 7 месеца
194.29 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
4.41 лв. преди 7 месеца
103 лв. преди 7 месеца
4.4 лв. преди 7 месеца
19.15 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
27.93 лв. преди 7 месеца
1.47 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
98 лв. преди 7 месеца
0.48 лв. преди 7 месеца
19.15 лв. преди 7 месеца
1.47 лв. преди 7 месеца
4.41 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
94.21 лв. преди 7 месеца
4.42 лв. преди 7 месеца
18.78 лв. преди 7 месеца
18.82 лв. преди 7 месеца
19.15 лв. преди 7 месеца
9.33 лв. преди 7 месеца
2.45 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
3.43 лв. преди 7 месеца
48.75 лв. преди 7 месеца
8.95 лв. преди 7 месеца
48.05 лв. преди 7 месеца
0.48 лв. преди 7 месеца
38.9 лв. преди 7 месеца
18.97 лв. преди 7 месеца
14.27 лв. преди 7 месеца
18.89 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
0.48 лв. преди 7 месеца
5.4 лв. преди 7 месеца
0.48 лв. преди 7 месеца
1.27 лв. преди 7 месеца
577.93 лв. преди 7 месеца
9.35 лв. преди 7 месеца
Shape