Всички новини за кампания НАДЕЖДА ЗА ТИХОМИР! МОЛЯ ВИ ПОМОГНЕТЕ МИ!

22-ри ноември 2023
Тихомир Искренов Тихомиров
Трансфер на средства към фонда за лечние на деца в чужбина Transfer of funds to the fund for the treatment of children abroad

Дарение на средства към Фонда за лечение на деца в чужбина. Прехвърлена сума: 0.01лв. Donation to the Fund for the Treatment of Children Abroad. Amount transferred.

23-ти август 2023
Тихомир Искренов Тихомиров
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте мили дарители! Първите три химиотерапии и операцията минаха успешно. Сега се възстановявам, но следват още три химиотерапии, които нямам възможност да заплатя. За това изисквам наличната сума, която имам до момента, за да може да започнем с последните три химиотерапии. Благодаря ви за подк... Hello dear donors! The first three chemo treatments and the surgery went well. Now I am recovering, but there are three more chemo treatments to come, which I cannot pay for. For this I require the available amount that I have so far to be able to start with the last three chemotherapies. Thank you...

6914.82 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
13-ти юни 2023
Тихомир Искренов Тихомиров
Одобрено изплащане Approved repayment

Здравейте мили дарители! В болницата съм и е ред на последната химиотерапия. Не ми достигат 1000€ за да направя заплащането за нея. Благодаря ви, че сте до мен! Hello dear donors! I'm in the hospital and it's my turn for the last chemotherapy. I don't have 1000€ to make the payment for it. Thank you for being by my side!

1960 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса
22-ри май 2023
Тихомир Искренов Тихомиров
Одобрено изплащане Approved repayment

В момента съм в клиниката предстои ми още една химиотерапия до операцията. Чувствам се добре, но средствата с които разполагам не ми достигат да заплатя химиотерапията си. Благодаря на всички, които ме подкрепят в битката. I'm currently in the clinic about to have another chemo treatment until surgery. I feel fine, but the funds I have are not enough to pay for my chemotherapy. Thank you to everyone who is supporting me in this battle.

4500 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса