Дарители по кампания - Нека Диян Проходи отново! Спешна кампания!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.18 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 1 месец
11.3 лв. преди 1 месец
10.33 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
24.15 лв. преди 5 месеца
18.89 лв. преди 6 месеца
19.21 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
48.8 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 7 месеца
48.8 лв. преди 7 месеца
48.8 лв. преди 7 месеца
48.8 лв. преди 8 месеца
19.22 лв. преди 8 месеца
186.71 лв. преди 8 месеца
4.42 лв. преди 8 месеца
97.96 лв. преди 8 месеца
48.76 лв. преди 8 месеца
29.08 лв. преди 8 месеца
14.26 лв. преди 8 месеца
9.33 лв. преди 8 месеца
9.36 лв. преди 8 месеца
31.67 лв. преди 8 месеца
48.73 лв. преди 9 месеца
19.18 лв. преди 9 месеца
4.43 лв. преди 9 месеца
43.84 лв. преди 9 месеца
48.19 лв. преди 9 месеца
47.32 лв. преди 9 месеца
14.07 лв. преди 9 месеца
98.1 лв. преди 9 месеца
48.8 лв. преди 9 месеца
5.04 лв. преди 9 месеца
488.36 лв. преди 9 месеца
4.17 лв. преди 9 месеца
9.35 лв. преди 9 месеца
19.21 лв. преди 9 месеца
29.02 лв. преди 9 месеца
48.69 лв. преди 9 месеца
18.62 лв. преди 9 месеца
4.43 лв. преди 9 месеца
19.22 лв. преди 9 месеца
48.69 лв. преди 9 месеца
18.51 лв. преди 9 месеца
28.66 лв. преди 9 месеца
105.99 лв. преди 9 месеца
1.47 лв. преди 9 месеца
48.76 лв. преди 10 месеца
Shape