Нека Диян Проходи отново! Спешна кампания! Let Diane Walk Again! Urgent campaign!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
62 Дарители
1345.69 EUR дарени от 10226 EUR
Организатор
Елена Сидерова
Бенефициент
Диян Янков
Крайна дата
Край след 162 дни
Налична сума
123.95 EUR
Елена Сидерова организира кампания за Диян Янков
Край след 162 дни
Налична сума
123.95 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

4-ти декември 2023
Имаме оферта за става от Германия на стойност 30 000лв, предстои ни операция. Молим за освобождаване на сумата, за да я добавим с досегашните ни събрани средства от благотворителност. Имаме нужда от още 10 000лв! Благодарим ви и молим за още малко помощ! We have an offer for a joint from Germany worth 30 000lv, we are about to have an operation. We are asking for a release of the amount to add to our current charity fundraising. We need another 10 000lv! Thank you and please help us some more!
2388.31 BGN Изплатена сума към бенефициента
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.